Вы должны установить, или обновить Flash Player, чтоб просматривать этот сайт.
Установить Flash Player
 РАДИОЛОГИЧЕСКИЙ ПОРТАЛ
  радиология человека и животных

  to do to see and to describe
Травми кінцівок
Загальні принципи рентгенологічного дослідження кісток та суглобівдіагностика механізмів переломівРентгенологічна оцінка давності пошкодженьОцінка давності...2Пошкодження лопаткиПошкодження ключиціВивихи плечаПереломи плечової кісткиПереломи діафізу плечової кісткиПереломи дистального кінця плечової кісткиВивихи передпліччяПереломи кісток передпліччяПереломи діафізів кісток передпліччяПереломи дистальних кінців кісток передпліччяТравматичні вивихи кісток зап’ясткаПереломи кісток кистіВивихи в зап’ястково-п’ясткових суглобах.Пошкодження кісток і суглобів нижніх кінцівокВивихи стегнаПереломи діафізу стегнової кісткиПереломи дистального кінця стегнової кісткиТравматичні вивихи гомілкиПереломи проксимального кінця кісток гомілкиПереломи діафізів гомілкових кістокПереломи в області гомілково-стопного суглоба.Вивихи стопи Переломи кісток стопи (1)Перелом кісток стопи (2)ДИФЕРЕНЦІЙНА ДІАГНОСТИКА ТА ПРИЧИНИ ДІАГНОСТИЧНИХ ПОМИЛОК ПРИ ПЕРЕЛОМАХ ТА ВИВИХАХКороткий словник епонімічних термінівПатологическая биомеханика, вывихи и переломы


Автор:Стовба В.Г.
м. Полтава Україна
Рентгенологічні дослідження » Кістково-суглобова система » Травми кінцівок

Всего голосов:

    ВИВИХИ СТОПИ. ВИВИХИ В ОКРЕМИХ СУГЛОБАХ СТОПИ.

         Вивихи стопи. Ізольовані повні травматичні вивихи стопи зустрічаються вкрай рідко. В чистому вигляді вони зустрічаються у вигляді вивихів стопи назад ( при навантаженні переднього відділу стопи, яка знаходиться в положенні крайньої тильної флексії ) або вперед – в момент навантаження стопи, яка знаходиться в положенні черезмірного підошвенного згинання.
     Часто ці вивихи супроводжуються пошкодженням зв’язкового апарата міжгомілкового синдесмоза, в результаті чого може трапитися повне або часткове розходження вилки гомілкостопного суглоба, про що детально говорилося вище.
    
Травматичні вивихи (підвивихи) стопи можуть виникнути в зовнішньому або внутрішньому напрямках.
      

     Мал.247. Схема суглобів стопи: 1 – articulatio talocruralis; 2 – articulatio pedis sub talo; 3 – articulatio cuneocuboideonavicularis; 4 – articulationes tarsometatarseae  (Lisfranci ); 5 – articulationes metatarsophalangeal; 6 – articulationes interphalangeal.

         Травматичні вивихи в суглобах стопи, а також ізольовані вивихи окремих її кісток складають 6,6 % по відношенню до загального числа вивихів. На частку вивихів окремих кісток стопи доводиться 2,76 %, а вивихів стопи – 3,84 %. Останню цифру складають вивихи стопи в гомілкостопному суглобі, під надп’ятковою кісткою (в надп’ятково-п’ятково-човноподібному суглобі), в поперечному суглобі передплесни (
суглобі Шофара) і в передплесно-плесновому суглобі (суглобі Лісфранка ).
       
1                            2                                          3 - 4
     Мал.248. Вивихи стопи: 1-2 – вивих стопи назовні і вперед в сполученні з переломами кісточок і переднього краю великогомілкової кістки; 3-4 – задній вивих стопи в сполученні з переломами заднього краю великогомілкової кістки та переломами кісточок.

          Вивихи стопи в гомілкостопному суглобі зустрічаються вкрай рідко і складають всього 0,18 % до загальної кількості вивихів. Частіше вони сполучені з переломами в області гомілкостопного суглоба (переломи кісточок, переднього і заднього країв великогомілкової кістки). Стопа при цьому, вивихуючись в гомілкостопному суглобі, може зміщуватися назовні, утворюючи деформацію типа pes valgus, всередину (pes varus), вперед або назад. Часто перечислені види зміщення сполучені.
     Найбільш часто виникають піднадп’яткові вивихи стопи, вивихи в поперечному суглобі передплесни, вивихи в передплесно-плесновому суглобі, ізольовані вивихи кісток передплесни – надп’яткової або човноподібної і вивихи пальців стопи. Інші кістки передплесни вивхуються рідко. Повні вивихи також спостерігаються рідко, в основному виявляються підвивихи в суглобі стопи.
     Загальним для всіх вивихів і підвивихів в суглобах стопи є наявність в анамнезі значної непрямої травми, як правило, підвертання стопи.
     Піднадп’ятковий вивих стопи характеризується зміщенням всієї стопи, за виключеннм надп’яткової кістки, взаємовідношення якої з дистальним суглобовим кінцем гомілки залишається непорушеним.
    

     1                                                      2
     Мал.249. Внутрішній піднадп’ятковий вивих стопи з вираженою супінацією (1) і помірним еквінусом (2).

         В механогенезі цих вивихів переважає сила, яка викликає черезмірне зрушення стопи при фіксованій гомілці і надп’ятковій кістці, або навпаки  (наприклад, непряма дія сили, при падінні з висоти з опорою на підвернуту стопу).  При цьому стопа зміщується вперед, назад, всередину або назовні. Причому передній вивих виникає, як правило, при вираженому тильному згинанні стопи, задній – при підошвенному згинанні, внутрішній – при супінації, а зовнішній – при пронації. Розрив зв’язок зазвичай виникає на протилежному вивиху боці. При передніх або задніх вивихах розриви зв’язок бувають більш значними, чим при бокових, часто з відривами заднього відростка надп’яткової кістки або кісткового фрагмента біля місця їх прикріплення.
     Вивихи стопи в поперечному суглобі передплесни (в суглобі Шопара). Поперечний суглоб передплесни включає в себе надп’ятково-човноподібний і п’ятково-кубоподібний суглоби. Вивих у ньому виникає рідко, і, як правило, при прямому механізмі травми, який призводить до вимушеного відведення і ротації ( частіше супінації ) переднього відділа стопи. Виникнення вивиха можливо і при вимушеному підошвенному згинанні переднього відділа стопи, що часто виникає, наприклад, у мотоциклістів.
    
Мал.250. Вивих в Шопаровому суглобі.

         В результаті такого механізма травми розміщений спереду від суглоба відділ стопи зазвичай зміщується в бік тила і всередину або в напрямку підошви. Вивих часто супроводжується переломами кубоподібної і човноподібної кісток.
    
    
Мал.251. Вивих плеснових кісток в передплесно-плесновому суглобі (суглобі Лісфранка) в сполученні з переломом кубоподібної кістки та основи V плеснової кістки.

    Вивихи  плеснових кісток в заплесно-плеснових суглобах (в суглобі Лісфранка). В механогенезі вивихів в суглобі Лісфранка переважає дія значної прямої зовнішньої сили, наприклад, при падінні з опорою на передню частину стопи. При цьому можливі повні вивихи всіх плеснових кісток або декількох  (переважно 1 і V), підвивихи, а також вивихи в сполученні з переломами або плеснових, або передплеснових кісток (частіше основ 11 або V плеснових, або кісток передплесни – 1 або 11 клиноподібних або кубоподібної). Частіше за все зустрічаються ізольовані вивихи першої плеснової кістки.
     В залежності від механізма і напрямку дії сили зміщення вивихнутих кісток можливі назовні або всередину, в підошвенний або тильний бік. Вивихи окремих плеснових кісток частіше зміщуються в тильний бік, а всіх п’яти – в тильно-зовнішній бік.
     Характер, важкість пошкодження і напрямок зміщення оцінюють по рентгенограмах у двох проекціях.
     Вивихи в плесно-фалангових і міжфалангових суглобах. Вивихи пальців стопи зустрічаються найбільш часто серед ізольованих вивихів у інших суглобах стопи і складають 1,9 % випадків по відношенню ло всіх вивихів. В механізмі переважає пряма дія травмуючої сили. Частіше травмується перший палець. Значно рідше спостерігаються вивихи інших пальців. В основному переважають підвивихи. Виключенням є дистальна фаланга 1 пальця, яка може вивихуватися повністю. Найбільш частий механізм травми – прямий удар об твердий нерухомий предмет. В залежності від характера зміщення в своїй більшості вивихи трапляються в тильний або тильно-зовнішній бік.
     Діагноз уточнюють рентгенологічно за допомогою знімків у двох проекціях.
     Інші вивихи в суглобах стопи, наприклад, ізольовані вивихи надп’яткової, п’яткової, човноподібної кісток зустрічаються вкрай рідко і особливого практичного значення не мають.
    
Мал.252. Ізольований вивих човноподібної кістки.

    
Особливості діагностики при вивихах в суглобах стопи. Слід пам’ятати, що вивихи стопи не так ужі і рідко зустрічаються. Підвертання в гомілкостопному суглобі при відсутності рентгенологічно виявленого перелома часто пояснюють як розтягування зв’язок, але фактично має місце вивих ( чи підвивих ) стопи. Правда, інколи він короткочасний і вправляється самостійно. Але якщо таке пошкодження, що частіше за все виникає при розриві надп’ятково-малогомілкової зв’язки, кваліфікують як просте розтягування, то часто виникають серйозні наслідки у вигляді повторних вивихів у результаті підвищеної рухомості надп’яткової кістки з поворотом стопи всередину. В таких випадках важливе значення має рентгенологічне дослідження. На звичайних рентгенограмах змін, як правило, не знаходять, але знімки, які зроблені при максимальній внутрішній ротації стопи, виявляють ясно виражений нахил надп’яткової кістки, який досягає 30 – 40*.
      

     1                                                      2
     Мал.253. Підвивих стопи всередину:1 – схема розрива надп’ятково-малогомілкової зв’язки; 2 – рентгенорама, виконана при внутрішній ротації стопи.

    Досить часто не діагностуються і розриви дистального міжгомілкового синдесмоза з підвивихом стопи. В цих випадках відновлення зв’язкового апарата не проходить, а з початком навантаження розходження міжгомілкового синдесмоза і підвивих стопи збільшуються, явища деформуючого артрозу наростають, біль набуває постійного характера.                               
     Подібних діагностичних помилок можливо уникнути, якщо провести порівняльну рентгенографію обох гомілко-стопних суглобів з навантаженням стопи.

     

Комментарии:
- Система коментариев HyperComments - Система коментариев сайта
Для авто перевода выбырите язык и нажмите:
ВХІД


Запам`ятати
Not a member?
Register now!!
ТОП-10 статтей:


1 - Рентгенологическая оценка изменений легочного рисунка в норме и при патологи


2 - Визуальная диагностика заболеваний пищевода у собак и кошек (часть1)


3 - Диагностика заболеваний пищевода (общие положения)


4 - Визуальная диагностика отдельных заболеваний пищевода


5 - Діагностика новоутворень


6 - Слизистая киста желчного пузыря (мукоцеле) у собак


7 - Пошкодження ключиці


8 - Рентгенологическая оценка изменений легочного рисунка в норме и при патологи(Окончание)


9 - Формування зображення


10 - Переломи кісток стопи (1)
 

© 2008-2018 Радиологический Портал

mail to admin
При використанні представлених матеріалів
посилання та вказання автора обов`язкове
     Сторінка згенерована за 0.063 с.
Page copy protected against web site content infringement by Copyscape