Вы должны установить, или обновить Flash Player, чтоб просматривать этот сайт.
Установить Flash Player
 РАДИОЛОГИЧЕСКИЙ ПОРТАЛ
  радиология человека и животных

  to do to see and to describe
Травми кінцівок
Загальні принципи рентгенологічного дослідження кісток та суглобівдіагностика механізмів переломівРентгенологічна оцінка давності пошкодженьОцінка давності...2Пошкодження лопаткиПошкодження ключиціВивихи плечаПереломи плечової кісткиПереломи діафізу плечової кісткиПереломи дистального кінця плечової кісткиВивихи передпліччяПереломи кісток передпліччяПереломи діафізів кісток передпліччяПереломи дистальних кінців кісток передпліччяТравматичні вивихи кісток зап’ясткаПереломи кісток кистіВивихи в зап’ястково-п’ясткових суглобах.Пошкодження кісток і суглобів нижніх кінцівокВивихи стегнаПереломи діафізу стегнової кісткиПереломи дистального кінця стегнової кісткиТравматичні вивихи гомілкиПереломи проксимального кінця кісток гомілкиПереломи діафізів гомілкових кістокПереломи в області гомілково-стопного суглоба.Вивихи стопи Переломи кісток стопи (1)Перелом кісток стопи (2)ДИФЕРЕНЦІЙНА ДІАГНОСТИКА ТА ПРИЧИНИ ДІАГНОСТИЧНИХ ПОМИЛОК ПРИ ПЕРЕЛОМАХ ТА ВИВИХАХКороткий словник епонімічних термінівПатологическая биомеханика, вывихи и переломы


Автор:Стовба В.Г.
м. Полтава Україна
Рентгенологічні дослідження » Кістково-суглобова система » Травми кінцівок

Всего голосов:

         Вивихи передпліччя. Зустрічаються частіше у чоловіків у молодому віці і займають по частоті друге місце після вивихів плеча. Вони складають 25-27 % по відношенню до всіх вивихів, які виникають у організмі людини. Виникненню травматичних вивихів передпліччя допомагає ряд анатомо-фізіологічних особливостей ліктьового суглоба – недостатня прикритість суглоба м’язами, тонка і маломіцна капсула, не підкріплена спереду і ззаду міцними зв’зками. В суглобі відсутні бокові рухи внаслідок точної конгруентності суглобових поверхонь і наявності бокових зв’язок, а в той же час функціональні вимоги до верхньої кінцівки загалом і до ліктьового суглоба, конкретно, досить великі.
     Розрізняють  вивихи обох кісток передпліччя вперед, назад, в променевий або ліктьовий боки (внутрішні або зовнішні вивихи передпліччя, частіше сполучені з його заднім вивихом). Ізольовані вивихи променевої кістки і ізольовані вивихи ліктьової кісток.
     Найбільш часто зустрічаються задній і зовнішньозадній вивихи передпліччя. Передній вивих передпліччя, а також ізольовані вивихи променевої або ліктьової кісток і вивих з розходженням ( дивергенцією ) кісток передпліччя зустрічаються рідко.
     Вивихи передпліччя часто супроводжуються переломами виростків плеча, ліктьового або вінцевого відростків, а також головки променевої кістки.
     Найбільш часто зустрічається задній вивих – 90 % від усього числа вивихів передпліччя. Вивихи вперед, назовні і всередину зустрічаються рідше. Останні два види зміщення частіше сполучені з вивихами назад або вперед. Необхідно пам’ятати, що задньозовнішній вивих може привести до пошкодження  (перерозтягування або затискання) ліктьового нерва, а передні інколи сполучені з патологічними відхиленнями з боку ліктьового і середнього нервів. Вивихи кісток передпліччя, що розходяться, при яких рвуться кільцеподібна і міжкісткова зв’язки, зустрічаються надзвичайно
рідко.
    

    Мал. 79. Вивихи передпліччя (схема). 1 – нормальний ліктьовий суглоб (для порівняння); 2 – задньо-зовнішній вивих кісток передпліччя; 3 – передній вивих кісток передпліччя з переломом ліктьового відростка; 4 – дивергуючий вивих кісток передпліччя; 5 – передній вивих променевої кістки.
     Механогенез заднього вивиху кісток передпліччя в основному зумовлений непрямою дією сили, переважно при падінні на витягнуту руку з вираженим перерозгинанням її в ліктьовому суглобі. При цьому відходження вінцевого відростка від передньої поверхні блока плечової кістки зумовлює безперешкодні умови для виходу її з суглобової западини, а ліктьовий відросток, впираючись в ліктьову ямку плечової кістки, як би виштовхує останню вперед. Передня частина капсули спочатку різко напружується, а потім, не витримуючи сили тиску на неї суглобового кінця плеча, розриваєтиься. В дефект капсули внадрюється кінець плеча, а передпліччя, під впливом скорочення троьхголового м’яза плеча, зміщується назад і, в залежності від діючої сили, назовні або вперед.

     
2                                                                           3
    
1                                                                      
    
4                                                                                      5
     Мал. 80. Вивихи передпліччя: 1 – нормальний ліктьовий суглоб (схема); 2 – зовнішньо-задній вивих кісток передпліччя; 3 – дивергуючий вивих кісток передпліччя; 4 – осколковий перелом ліктьового відростку, підвивих передпліччя назад; 5 – вивих головки променевої кістки вперед.

         Таким чином, при дії сили по довгій осі передпліччя, де точкою опори є верхівка ліктьового відростка, плечова кістка утворює двоплечовий ричаг, де коротким плечем є нижній епіфіз плечової кістки, а довгим – весь її проксимальний сегмент, а ліктьова кістка утворює одноплечий ричаг, дія якого фактично направлена на виштовхування плечової кістки вперед.
     Задній вивих передпліччя можливий і при прямій дії сили, яка, як правило, діє на нижню частину плеча ззаду при фіксованому і зігнутому до прямого кута передпліччі.

      
 Мал. 81. Задній вивих передпліччя при непрямому механізмі травми: схема заднього вивиху передпліччя;

    

     Мал. 82. Схема прямого механізму             Мал. 83. Схема заднього вивиху
     заднього вивиху кісток передпліччя             кісток передпліччя.
     з відривом ліктьового відростка при
     помірному згинанні.

    
      Передні вивихи передпліччя виникають переважно при падінні на зігнутий ліктьовий суглоб, де діюча сила направлена не строго перпендикулярно довгій осі плеча, а під деяким кутом. При цьому виникає двоплечовий ричаг в області плеча, де точкою опори між коротким плечем ричага – дистальним кінцем плечової кістки і довгим плечем – іншим сегментом плеча, є верхівка вінцевого відростка. Під дією ваги тіла сила, яка діє по осі плеча, наштовхується на вінцевий відросток і виштовхує суглобовий кінець плечової кістки назад, а передпліччя зміщується вперед.

    Якщо падіння трапляється при неповному згинанні в ліктьовому суглобі, тоді вивих вперед, як правило, супроводжується переломом ліктьового відростка.

    

     Мал. 84.Схема непрямого механізму   Мал. 85. Схема переднього вивиху
     переднього вивиху кісток перед-           кісток передпліччя.
     пліччя при крайньому ступені зги-
     нання в ліктьовому суглобі.

     

    Ізольований вивих головки променевої кістки. Зустрічається у дорослих і дітей  (пронаційний вивих головки променевої кістки ). У дорослих ця патологія в ізольованому вигляді зустрічається рідко у вигляді вивиха головки променевої кістки вперед, назовні або назад. Вивихи головки променевої кістки назовні або назад зустрічаються вкрай рідко. Вивихи головки променевої кістки у дорослих, як правило, сполучені з переломом ліктьової кістки у верхній її третині.
     Частіше трапляються вивихи головки вперед. Механогенез переднього вивиха головки променевої кістки: виникає, як правило при падінні на витягнуту руку з вираженою насильницькою пронацією розігнутого передпліччя. При цьому променева кістка, отримуючи точку опори в місці перехреста з ліктьовою, передає силу дії на кільцеподібну зв’язку, яка її не витримує, розривається, і головка променевої кістки безперешкодно зміщується вперед. Ізольованому вивиху головки променевої кістки вперед допомагає і одночасне різке і некоординоване скорочення двоголового м’яза плеча, який прикріплюється в верхньому відділі променевої кістки до tuberositas radii.
    

    

    Мал. 86. Схема ізольованого    Мал. 87. Рентгенограма ліктьового суглоба.
     вивиха головки променевої          Ізольований вивих головки променевої
     кістки.                                              кістки вперед.

         В механогенезі пронаційних підвивихів головки променевої кістки у дітей суттєву роль грає недорозвинута шийка променевої кістки, відносна слабкість кільцеподібної зв’язки, більш широка суглобова капсула між плечовою кісткою і головкою променевої кістки, а також наявність в цій області дублікатури синовіальної оболонки, яка при розтягуванні суглоба часто затискається між суглобовими кінцями кісток.  Непряме насилля є типовим – різке потягування за кисть або передпліччя, а також падіння на витягнуту руку або з підвертанням передпліччя.
     Діагностика підвивиха головки променевої кістки у дітей часто являє собою значні труднощі. Д. Г. Рохлін (1957) запропонував слідуюче правило: вісь проксимального кіеця променевої кістки (вище рівня горбчастості), продовжена до головчастого підвищення плечової кістки, ділить останнє на дві рівні частини. Це проводиться як в боковій, так і в атиповій проекції. При зміщеннях променевої кістки вісь ділить головчасте підвищення на дві нерівні частини.
    

    
Мал. 88. Правильне співвідношення променевої кістки і головчастого підвищення плечової і порушення його   при підвивиху головки променевої кістки (схема).
                          

    Мал. 89. Рентгенограма ліктьового суглоба дитини 4 років. Підвивих головки променевої кістки.

         Ізольований вивих ліктьової кістки в ліктьовому суглобі практично неможливий через сполучення головки променевої кістки з плечовою кісткою. Найбільш часто виникає ізольований вивих дистального відділа ліктьової кістки, її головки в тильний або долонний бік, який супроводжується, в результаті травми, розривом зв’язок дистального променеволіктьового суглоба і бокової ліктьової звєєязки зап’ястку, яка з’єднує головку ліктьової кістки з зап’ястком. Це пошкодження, як і попередні, характерно для дітей. Головка ліктьової кістки, при різкому потягуванні дитини за кисть і пронацією передпліччя, втрачає зв’язок із пов’язаними з нею кістками (боковою поверхнею променевої і трьохгранною) і зміщується в бік тилу і в променевий бік. У дорослих головка ліктьової кістки частіше зміщується в бік долоні, особливо у випадках сполучення з переломом променевої кістки.
     Дивергуючий вивих кісток передпліччя – це вивих, при якому дистальний відділ ліктьової кістки як би вклинюється між кістками передпліччя. При цьому променева кістка зміщується вперед, а ліктьова – назад.
     Особливості спортивної травми. Цей вид травми частіше за все спостерігається у борців вільного стиля, самбістів і гімнастів. Найбільш часто зустрічаються задні вивихи передпліччя (до 90% всіх вивихів в ліктьовому суглобі). Подібний вивих можливий при падінні на розігнуту в ліктьовому суглобі руку. Часто вивих виникає при падінні на виставлений вперед лікоть.
     Внаслідок різкого перерозгинання ліктьовий відросток впирається в ліктьову ямку, передня частина суглобової сумки рветься, нижня частина плеча виштовхується вперед, а передпліччя, в результаті скорочення трьохголового м’яза, підтягується назад.
     Як правило вивих передпліччя – задній. Вивих може бути ускладнений переломами кісток. Вивих ніколи не буває “чистим”, тобто без пошкодження прилягаючих м’яких тканин.
     Загальні особливості діагностики вивихів передпліччя. Відмову або неповноцінне рентгенологічне дослідження, особливо при вивихах, ускладнених переломом вінцевого або ліктьового відростка, а також відривом кісткової пластинки від внутрішнього або зовнішнього виростка, які блокують суглоб і являються основною перепоною для закритого вправлення, треба вважати недопустимою помилкою, так як тільки рентгенограма може підтвердити і уточнити характер пошкодження і вирішити питання про необхідність оперативного втручання.

Комментарии:
- Система коментариев HyperComments - Система коментариев сайта
Для авто перевода выбырите язык и нажмите:
ВХІД


Запам`ятати
Not a member?
Register now!!
ТОП-10 статтей:


1 - Рентгенологическая оценка изменений легочного рисунка в норме и при патологи


2 - Визуальная диагностика заболеваний пищевода у собак и кошек (часть1)


3 - Диагностика заболеваний пищевода (общие положения)


4 - Визуальная диагностика отдельных заболеваний пищевода


5 - Діагностика новоутворень


6 - Слизистая киста желчного пузыря (мукоцеле) у собак


7 - Пошкодження ключиці


8 - Рентгенологическая оценка изменений легочного рисунка в норме и при патологи(Окончание)


9 - Формування зображення


10 - Переломи кісток стопи (1)
 

© 2008-2018 Радиологический Портал

mail to admin
При використанні представлених матеріалів
посилання та вказання автора обов`язкове
     Сторінка згенерована за 0.063 с.
Page copy protected against web site content infringement by Copyscape