Вы должны установить, или обновить Flash Player, чтоб просматривать этот сайт.
Установить Flash Player
 РАДИОЛОГИЧЕСКИЙ ПОРТАЛ
  радиология человека и животных

  to do to see and to describe
Травми кінцівок
Загальні принципи рентгенологічного дослідження кісток та суглобівдіагностика механізмів переломівРентгенологічна оцінка давності пошкодженьОцінка давності...2Пошкодження лопаткиПошкодження ключиціВивихи плечаПереломи плечової кісткиПереломи діафізу плечової кісткиПереломи дистального кінця плечової кісткиВивихи передпліччяПереломи кісток передпліччяПереломи діафізів кісток передпліччяПереломи дистальних кінців кісток передпліччяТравматичні вивихи кісток зап’ясткаПереломи кісток кистіВивихи в зап’ястково-п’ясткових суглобах.Пошкодження кісток і суглобів нижніх кінцівокВивихи стегнаПереломи діафізу стегнової кісткиПереломи дистального кінця стегнової кісткиТравматичні вивихи гомілкиПереломи проксимального кінця кісток гомілкиПереломи діафізів гомілкових кістокПереломи в області гомілково-стопного суглоба.Вивихи стопи Переломи кісток стопи (1)Перелом кісток стопи (2)ДИФЕРЕНЦІЙНА ДІАГНОСТИКА ТА ПРИЧИНИ ДІАГНОСТИЧНИХ ПОМИЛОК ПРИ ПЕРЕЛОМАХ ТА ВИВИХАХКороткий словник епонімічних термінівПатологическая биомеханика, вывихи и переломы


Автор:Стовба В.Г.
м. Полтава Україна
Рентгенологічні дослідження » Кістково-суглобова система » Травми кінцівок

Всего голосов:

ВИВИХИ  СТЕГНА

Вивихи стегна. Травматичні вивихи стегна виникають внаслідок непрямої важкої травми (падіння з висоти, шляхово-транспортна пригоді і інші) переважно у чоловіків у віці від 20 до 60 років.

     

    
     Мал.173. Основні типи вивихів стегна (схема).1 – нормальний кульшовий суглоб (для порівняння); 2 – задньоверхній (клубовий) вивих; 3 – задньонижній (сідничний) вивих; 4 – передньонижній (затульний) вивих; 5 – передньоверхній (надлобковий) вивих; 6 – центральний вивих з пошкодженням дна кульшової западини; 7 – клубовий вивих з переломом краю кульшової западини.

    Частота вивихів стегна – 3 – 7 % від усьго числа вивихів. Прямий механізм травми не характрний для цієї травми. Непрямий механізм зумовлений напрямком діючої сили і анатомо-фізіологічними особливостями будови кульшового суглоба. Ці особливості такі: значна глибина кульшової западини, що збільшується за рахунок хрящової вертлюгової губи; повною конгруентністю суглобових поверхонь; міцністю сумочно-зв’язкового апарата; прикриттям суглоба сильними м’язами, які захищають його від зовнішньої дії; значним об’ємом рухів у суглобі при відносно малих функціональниї потребах до нижньої кінцівки в цілому. Окрім цього кругла зв’язка стегна в нормі також приймає участь в щільному утримуванні стегна в суглобі.
     В залежності від  зміщення головки стегнової кістки розрізняють чотири основних вивиха стегна: задньоверхній, або клубовий; задньонижній, або сідничний; передньоверхній, або надлобковий; передньонижній, або затульний.
     Частіше зустрічається клубовий вивих стегна, який складає 80 – 85 % всіх вивихів в кульшовому суглобі, потім сідничний вивих, запираючий і рідше всіх – надлобковий вивих стегна. Нарешті, дуже рідко, при переломах дна кульшової западини, головка стегна зміщується всередину і може проникнути в малий таз – центральний переломо-вивих стегна.
     Притримуючись конкретної рентгенологічної схеми (мал.) не важко виявити той чи інший вид вивиха.
     Якщо на передньо-задньому знімку головка стегна проекційно простежується вище кульшової западини, а клінічно внутрішня ротація, згинання і приведення стегна виражені помірно, так як вивихнута головка робить опору в клубову кістку своєю внутрішньою поверхнею і частково передньою, то ми маємо справу з клубовим вивихом.

          Якщо тінь головки в більшій чи меншій мірі накладається на кульшову западину, а клінічно внутрішня ротація, згинання і приведення стегна більш виражені, так як вивихнута головка зміщена назад більше і робить опору в сідничну кістку переважно своєю передньою поверхнею, то в такому випадку мова йде про сідничний вивих .
    
Зміщення головки в затульний отвір, з опорою її задньо-внутрішньої поверхні і виражене згинання, відведення і зовнішня ротація стегна говорять про затульний вивих (мал.), а розміщення її  на горизонтальній ості лобкової кістки з опорою задньою поверхнею підтверджує надлобковий вивих  із зовнішньою ротацією, згинанням і відведенням стегна.
    
    
     Мал. 175. Рентгенограма кісток тазу: центральний вивих стегна з переломом кульшової западини і деформацією переднього півкільця тазу.

    При задніх вивихах чітко виявляється внутрішня ротація, згинання і приведення стега, причому чим вище вивих, тим менше виражені вказані ознаки, а при передніх, навпаки – зовнішня ротація, відведення і згинання в кульшовому суглобі, причому чим нижче розміщена головка, тим більш чітко виражені названі вище компоненти.
          Механогенез. Травматичні вивихи стегна виникають практично виключно внаслідок непрямої дії сили і до того ж - дуже значної. Непрямий механізм обумовлений ричагоподібною дією, внаслідок якої стегнова кістка з колінним суглобом перетворюється в ричаг першого роду з малим плечем і точкою опори, розміщеними внутрішньосуглобово, ричаг утворений тільки стегновою кісткою. Напрямок зміщення головки залежить від напряму і величини ротації стегна в момент прикладення сили, а також від приведення чи відведення при обов’язковому згинанні в кульшовому суглобі, яке, як правило, можливе лише при деякому згинанні в колінному суглобі. Якщо кінцівка в момент травми знаходиться в положенні внутрішньої ротації, приведення і згинання, то виникають задні вивихи, а якщо в положенні зовнішньої ротації, відведення і згинання, мають місце передні вивихи. Чим менше згинання стегна в момент травми, тим головка зміщується вище, і, навпаки, чим більше згинання, тим вона розміщується нижче. Клубовий вивих виникає тоді, коли кінцівка в момент травми займає положення згинання в кульшовому суглобі під прямим або тупим кутом, а сідничний – коли згинання стегна досягає кута 45*. В першому випадку головка стегна, впираючись в задній відділ капсули, спочатку напружує її, а потім розриває і прокладає собі шлях між m. obturator internus і дистальною ніжкою m. gemelli, а в другому – головка виходить назад між mm. Glutaeus medius et minimus. При задніх вивихах часто розривається одна із порцій mm. Demelli et obturator, а при сідничному – головка, яка змістилася, може стиснути сідничний нерв, який проходить в цій зоні, з послідуючим розвитком травматичного неврита. При передніх вивихах, в залежності від ступеня згинання в кульшовому суглобі, відведенні і зовнішній ротації стегна, головка, роблячи опору в передній відділ капсули, спочатку напружує її, а потім розриває і виходить вперед між горизонтальною і вертикальною частинами lig. Ileofemorale. При значному відведенні капсула розривається в нижньому выдділі і головка розміщується біля запираючого отвору, а при незначному – розривається вище і головка досягає горизонтальної гілки лобкової кістки.
    
Мал.176.  Вивихи стегнової кістки. Рентгенограми.

    Внаслідок різко вираженої вторинної ретракції м’язів наступає повне порушення взаємом’язової рівноваги. При задніх вивихах передня група м’язів зазвичай розтягується, а задня – знаходиться в стані ретракції, часто являючи собою непереборну перепону при вправленні вивиха. При передніх вивихах, навпаки, задня група мєзів розтягнута, а передня знаходиться в стані ретракції. Крім того, велика функціональна недостатність спостерігається з боку двосуглобових, а також довгих м’язів стегна. При травматичних вивихах стегна в області кульшового суглоба немає ні одного анатомічного утворення, яке не було б в тій чи іншій мірі втягнуте в цей складний і важкий патологічний процес, що потребує особливої уваги і невідкладного втручання.
     Загальні особливості діагностики при вивихах стегна. Рентгенодіагностика вивиха стегна навряд чи потребує спеціального опису. Ознаками вивиха є запустіння суглобової западини і незвичайне положення головки. Цінність рентгенограм є не скільки у виявленні вивиха, скільки у виявленні супутніх пошкоджень – відривного перелома даху кульшової западини  (що потребує, окрім вправлення, спеціальних міроприємств по фіксації головки в кульшовій западині), головки і тому подібне, які можуть значно ускладнити вправлення. Важливим рентгенологічне дослідження буде і у випадках виключення перелому шийки стегна, диференційній діагностиці з патологічним вивихом.
     Однак необхідно мати на увазі, що інколи на прямих рентгенограмах зображення головки стегнової кістки, розміщеної спереду або ззаду від вертлюгової западини, проекційно з нею співпадає і вивих може бути не розпізнаний. Окрім цього, можуть виникнути труднощі при диференційній діагностиці передніх і задніх вивихів. У зв’язку з цим необхідно робити рентгенограми кульшового суглоба в прямій і аксиальній проекціях.
     Діагностичні помилки можливі при наявності заднього вивиха з розміщенням головки стега позаду вертлюгової западини. В соїй більшості вони пов’язані з невірною трактовкою рентгенограми, в зв’язку з чим її дані необхідно співставляти з клінічними симптомами, звертаючи особливу увагу на деформацію кінцівки. Частим ускладненням, особливо при повних чи часткових розривах власної круглої зв’язки стегна, є асептичний некроз частини чи всієї головки стегна. Часто це ускладнення залишається не розпізнаним внаслідок того, що його початок спостерігається на 2 – 3 місяці після травми. Слід пам’ятати, що правильність репозиції вивихів стегна повинна завжди бути підтверджена рентгенографічним дослідженням, виконаним в двох проекціях.
     Особливості спортивної травми. Вивихи стегна у спортсменів – результат дії непрямої травми значної сили, наприклад, при падінні на ноги. Спостерігається у альпіністів, п’ятиборців і мотогонщиків. Зустрічається досить рідко. В більшій мірі характерні задні (клубові) вивихи.

Комментарии:
- Система коментариев HyperComments - Система коментариев сайта
Для авто перевода выбырите язык и нажмите:
ВХІД


Запам`ятати
Not a member?
Register now!!
ТОП-10 статтей:


1 - Рентгенологическая оценка изменений легочного рисунка в норме и при патологи


2 - Визуальная диагностика заболеваний пищевода у собак и кошек (часть1)


3 - Диагностика заболеваний пищевода (общие положения)


4 - Визуальная диагностика отдельных заболеваний пищевода


5 - Діагностика новоутворень


6 - Слизистая киста желчного пузыря (мукоцеле) у собак


7 - Пошкодження ключиці


8 - Рентгенологическая оценка изменений легочного рисунка в норме и при патологи(Окончание)


9 - Формування зображення


10 - Переломи кісток стопи (1)
 

© 2008-2018 Радиологический Портал

mail to admin
При використанні представлених матеріалів
посилання та вказання автора обов`язкове
     Сторінка згенерована за 0.060 с.
Page copy protected against web site content infringement by Copyscape