Вы должны установить, или обновить Flash Player, чтоб просматривать этот сайт.
Установить Flash Player
 РАДИОЛОГИЧЕСКИЙ ПОРТАЛ
  радиология человека и животных

  to do to see and to describe
Травми кінцівок
Загальні принципи рентгенологічного дослідження кісток та суглобівдіагностика механізмів переломівРентгенологічна оцінка давності пошкодженьОцінка давності...2Пошкодження лопаткиПошкодження ключиціВивихи плечаПереломи плечової кісткиПереломи діафізу плечової кісткиПереломи дистального кінця плечової кісткиВивихи передпліччяПереломи кісток передпліччяПереломи діафізів кісток передпліччяПереломи дистальних кінців кісток передпліччяТравматичні вивихи кісток зап’ясткаПереломи кісток кистіВивихи в зап’ястково-п’ясткових суглобах.Пошкодження кісток і суглобів нижніх кінцівокВивихи стегнаПереломи діафізу стегнової кісткиПереломи дистального кінця стегнової кісткиТравматичні вивихи гомілкиПереломи проксимального кінця кісток гомілкиПереломи діафізів гомілкових кістокПереломи в області гомілково-стопного суглоба.Вивихи стопи Переломи кісток стопи (1)Перелом кісток стопи (2)ДИФЕРЕНЦІЙНА ДІАГНОСТИКА ТА ПРИЧИНИ ДІАГНОСТИЧНИХ ПОМИЛОК ПРИ ПЕРЕЛОМАХ ТА ВИВИХАХКороткий словник епонімічних термінівПатологическая биомеханика, вывихи и переломы


Автор:Стовба В.Г.
м. Полтава Україна
Рентгенологічні дослідження » Кістково-суглобова система » Травми кінцівок

Всего голосов:

Короткий словник епонімічних термінів.

    БАРТОНА перелом - крайовий перелом дистального кінця (заднього краю) променевої кістки зі зміщенням відламка назад і вгору, інколи з підвивихом в променево-ліктьовому сполученні, виникає в момент віддачі заводної ручки автомобіля або під час падіння на перерозігнуту кисть. В окремих випадках для виявлення перелома, окрім переднього та бокового знімків, необхідно провести рентгенографію в косих проекціях.
     БЕВЕЛЯ перелом – перелом лобної і тім’яної кісток в площині, розміщеній косо по відношенні до внутрішньої і зовнішньої пластинок. Лінія перелома представлена двома паралельними лініями, що може бути неправильно пояснено як зображення атипово розміщеної судинної борінки.
     БЕЛЕРА переломи – черезвертлюгові переломи стегнової кістки, які бувають чотирьо типів: 1-й тип – перелом основи шийки стегна поза суглобовою капсулою, зміщення відламків незначне; 2-й тип – перелом вертлюгів, щілина перелома розширюється вентрально і краніально, через це тазу надається варусне положення; 3-й тип – перелом вертлюгів, при цьому гострий медіальний кінець шийки проникає в губчасту речовину дистального відламка, розвивається значне варусне положення тазу, можливий відрив малого вертлюга з медіальним його зміщенням; 4-й тип – перелом вертлюгів ближче до основи, малий вертлюг відривається і зміщується медіально, гострий каудальний відламок шийки стегна не проникає в речовину дистального відламка, який зміщується краніально, паралельно шийці стегнової кістки.
     БЕННЕТА перелом – внутрішньосуглобовий перелом основи 1 п’ясткової кістки. Найбільш часто буває у боксерів або шоферів, нерідко супроводжується підвивихом в зап’ястково-п’ястковому суглобі 1 пальця. Буавє двох типів: 1-й тип – внутрішньосуглобовий перелом основи 1 п’ясткової кістки, фрагмент ліктьового краю кістки відірваний і зміщений; 2-й тип – внутрішньосуглобовий перелом основи 1 п’ясткової кістки, фрагмент ліктьового краю кістки не зміщується, зміщується вся дистальна частина великого пальця в бік променевої кістки.
     БОРТОНА перелом – перелом тильного краю суглобової поверхні дистального епіфіза променевої кістки.
     БРІНСОНА синдром – остеохондропатія медіальної клиноподібної кістки.
     БУША перелом – відрив основи нігтьової фаланги внаслідок насильного згинання пальця при скороченому розгиначі, наприклад при опорі на кінчики пальців при падінні. Палець набуває характерної молоткоподібної форми. Активне розгинання зігнутої нігтьової фаланги неможливо.
     БУШАРА вузли – вузлики які розміщені з обох боків основи середніх фаланг кисті.
     ВУАЛЬМ’Є перелом – подвійний вертикальний перелом таза, який складається із перелома лобкової кістки з розривом симфіза, вертикального перелома крижової кістки (по сакральних отворах крижа) із зміщенням клубової кістки до рівня 111 поперекового хребця.
     ГАЛЕАЦЦІ перелом – перелом променевої кістки в нижній третині з розривом дистального радіо-ульнарного сполучення і вивихом в цьому суглобі.
     ГЕБЕРДЕНА вузли – остеофіти, розміщені латерально в області кінцевих міжфалангових суглобів рук. Остеопороз і вкорочення фаланг. Звуження суглобових щілин і деформація суглобів, а інколи латеральне зміщення (девіація) кінцевої фаланги. Так звані травматичні вузли Гебердена розвиваються приблизно через 3 місяці після травми і мають вигляд шпори з гладкими контурами і нормальною структурою.
     ГЕРЕНА  перелом – двобічний горизонтальний перелом верхньої щелепи.
     ГЕТЧІНСОНА перелом – ізольований перелом шилоподібного відростка променевої кістки.
     ГОССЕЛІНІ перелом – гвинтоподібний перелом великогомілкової кістки на межі середньої і нижньої частин, який сполучений з гвинтоподібним, поперечним або косим переломом малогомілкової кістки. В процесі заживання часто утворюється місткоподібна кісткова мозоль.
     ГУАРАНА-СМІТСА перелом – позасуглобовий, вбитий, флексійний перелом в області дистального метафіза променевої кістки, зворотній типовому перелому цієї ж кістки (див. перелом Коллеса). Дистальний відламок при цьому переломі зміщений в бік долоні.
     ГОРГАМА хвороба – одна із форм остеоліза, зустрічається рідко, як ускладнення перелома діафіза довгої трубчастої кістки. Спостерігається повне розсмоктування великої ділянки кістки з утворенням крупного дефекта.
     ДЕЗО перелом – трьохкісточковий перелом обох кісток гомілки, сполучення перелома Дюпюітрена з переломами передньої або задньої поверхні великогомілкової кістки.
     ДЕ КЕРВЕНА перелом – сполучення перелома човноподібної кістки з вивихом півмісяцевої  в долонному напрямі. Проксимальний відламок човноподібної кістки залишається зв’язаним з півмісяцевою кісткою і переміщується разом з нею, а дистальна частина човноподібної кістки вивихується дорзально разом з іншими кістками зап’ястка.
     ДІАЗА хвороба – остеохондропатія надп’яткової кістки, розсікаючий остеохондрит надп’яткової кістки. Асептичний некроз надп’яткової кістки, вірогідніше за все, травматичної етіології. Зустрічається частіше у дітей у віці 6 – 12 років.
     ДІТРІХА хвороба – остеохондропатія метакарпальних кісток. Головки метакарпальних кісток зплющені і розширені, структура їх плямиста з участками ущільнення. В стадії закінчення – деформуючий артроз.
     ДОЙЧЛЕНДЕРА хвороба – переломи від “втомленості кісток”, розвиваються в результаті значної кількості невеликих послідовних травм. Виявляються у людей під час довгих перехолів і значний навантажень. Перш за все пошкоджуються плеснові кістки, особливо друга (11), кістки гомілки, стегна, таза. Клінічно такі переломи проявляють себе місцевим болем і набряком м’яких тканин. Рентгенологічно виявити перелом спочатку взагалі неможливо, так як лінія перелома дуже ніжна. Тільки через декілька днів, після резорбції пошкоджених тканин, вона стає помітною. Інколи перелом встановлюють по наявності ніжної кісткової мозолі. Характерна ознака цього перелома: кісткові відламки не зміщуються.
     ДЮВЕРНЕЯ перелом – поперечний, горизонтальний перелом клубової кістки, який починається над вертлюговою западиною і проходить косо в напрямі до верхнього краю клубово-крижового сполучення на цьому ж боці. Клубова кістка зміщується вгору і назовні, що симулює (клінічно) подовження стегна.
     ДЮПЮІТРЕНА перелом – сполучення перелома внутрішньої кісточки великогомілкової з осколковим переломом малогомілкової кістки на 6 – 7 см вище верхівки зовнішньої кісточки. Часто виникає латеральний підвивих стопи і розрив тібіо – фібулярного синдесмоза. Лінія перелома внутрішньої кісточки проходить, як правило, горизонтально на рівні суглобової щілини. Лінія перелома малогомілкової кістки проходить косо. Суглобова щілина деформована і у латеральному відділі розширена (підвивих). На бокових рентгенограмах можуть бути виявлені відриви переднього або заднього краю епіфіза великогомілкової кістки з підвивихом стопи вперед або назад.
     ЖЕРАРА-МАРШАНА – перелом – перелом дистального епіфіза променевої кістки, який характеризується значним зміщенням дистального відламка назовні.
     КАЛЬВЕ хвроба – остеохондропатія тіла хребця. Спостерігається у віці від 2 до 15 років. Ураження одного, рідше декількох хребців, переважно в гружному відділі хребта. Рентгенологцічно – сплющування тіла хребця при одночасному подовженні в передньо-задньому розмірі. Ущільнення і втрата структури тіла хребця і зазубреність його контурів. Розширення дисків. Невеликий кутовий кифоз. В стадії завершення – деформація у вигляді “риб’ячого хребця”. В подальшому спостерігається значне відновлення форми і структури хребця.
     КІНБЕКА  вивих кисті – перилунарний вивих кисті.
     КІНБЕКА вивих атланта – трансдентальний вивих атланта з переломом зуба епістрофея. Зустрічається при пошкодженні 1 шийного хребця з вивихом і зміщенням його вперед. Часто супроводжується компресією спинного мозку і закінчується смертю.
     КЛІВЗА хвороба – остеохонропатія акроміального кінця ключиці. Рентгенологічно – фрагментація з утворенням окремих кісткових ядер, які розміщені ланцюжком.
     КОЛЛЕСА перелом – перелом променевої кістки в типовому місці, позасуглобовий поперечний перелом дистального кінця променевої кістки на 1,5 – 2,2 см від суглобової щілини зі зміщенням дистального відламка дорзально, зі штикоподібною деформацією, і, часто, з відривом шилоподібного відростка ліктьової кістки.
     КОТТОНА перелом – сполучення перелома внутрішнього виростка великогомілкової кістки і заднього краю її суглобової поверхні з переломом малогомілкової кістки.
     КОХЕНА перелом – ізольований перелом сідничної кістки, який виника внаслідок прямої травми або раптового скорочення м’язів, особливо у підлітків.
     КОХЕРА – ЛОРЕНЦА перелом – частковий перелом головки плечової кістки і блока з відривом невеликого кісткового фрагмента.
     КРЮВЕЛЬЄ аномалія – від 1V ребра іде назад і вгору до 111 ребра кісткова пластинка.
     КЮММЕЛЯ – ВЕРНЕЯ  хвороба – результат пізнього асептичного некроза тіла хребця. Безпосередньо після травми зімін немає. Пізніше (через тижні, місяці або роки) – симптоми компресії ураженого хребця: зплющення з клиноподібною деформацією тіла, горб, інколи звуження міжхребцевиї щілин. Пошкодження декількох хребців спостерігається дуже рідко.
     ЛАТНЕРА перелом – перелом переднього краю суглобової поверхні променевої кістки з вивихом кістки вперед.
     ЛАУНШТЕЙНА перелом – ізольований перелом (відлом) переднього краю дистального епіфіза великогомілкової кістки.
     ЛЕВЕНА хондропатія надколінка – хондропатія надколінка, задній забій надколінка. Виникає, вірогідніше за все, в результаті прямої травми при зігнутому коліні, переважно у підлітків і хаоактеризується рецидивним болем, випотом. При пневмоартрографії – фрагментація і вдавленя по задній поверхні надколінка. Пізніше – крайові остеофіти.
     ЛЕГГ-КАЛЬВЕ-ПЕРТЕСА хвороба – остеохондропатія головки стегнової кістки.
     ЛЕРІША синдром 11 – посттравматичний больовий синдром діафізарного склероза, проявляється сльним болем через деякий час після травми гомілки, таза, голови, які супроводжувалися утворенням гематоми. Рентгенологічно -–вогнищевий склероз на протязі 3 – 4 см, який розповсюджується на всю товщину кістки. З боку сусідньої кістки, наприклад променевої або малогомілкової, спостерігається реактивний переостит.
     ЛЕ ФОРТ  переломи – переломи кісток лицьового черепа. Розрізняють три типи переломів: 1-й тип – перелом, при якому лінія перелома проходить по верхній щелепі в області нижньої стінки гайморової порожнини; 2-й тип – є два варіанти цього типу перелома: перший – лінія перелома проходить по латеральній і передній стінках гайморової порожнини вгору через вилично-верхньощелеповий шов і по нижній очній щілині до fissura sphenomaxillaris, другий – лінія перелома проходить через корінь носа і продовжується на інший бік; 3-й тип – лінія перелома йде спереду на рівні кореня носа або стінки лобної порожнини, а потім проходить по медіальній і латеральній стінках очної порожнини, через вилично-лобний шов з розходженням останнього, продовжується в дорзальний бік і переходить на виличну дугу. Часто комбінується з переломом передньої черепної ямки, проломом даху очної порожнини і дірчастої пластинки.
     ЛООЗЕРА зони – зони перебудови, стресові переломи. Патологічна перебудова кісткової структури, яка виникає внаслідок підвищеного навантаження на нормальну кістку або звичайного навантаження на патологічно змінену кістку, явлє собою зону розсмоктування кісткової речовини. Рентгенологічно – смужка просвітлення висотою декілька міліметрів, розміщена впоперек до довжини кістки. Починається, як правило, по увігнутій, більш навантаженій, поверхні кістки у вигляді клиноподібного просвітлення з ущільненими краями. Зони Looser помилково можуть бути прийняті за перелом. З часом можуть зникати безслідно або відповідно зоні, що була, виявляється вузенька смужка склерозованої кістки.
     МАЙСЕЛЬБРУХА перелом – ізольований перелом головки променевої кістки.
     МАЛЬГЕНЯ переломи кісток гомілки – розрізняють три типа таких переломів: 1-й тип – перелом зонішньої кісточки за межами суглобової поверхні великогомілкової кістки; 2-й тип – поперечний перелом внутрішньої кісточки на рівні суглобової щілини або косий, на 2 – 3 см вище верхівки; 3-й тип – переломи обох кісточок.
     МАЛЬГЕНЯ переломи кісток таза – сполучення двох вертикальних переломів заднього і переднього півкілець, які відділяють на одному боці таза середній відламок, який включає кульшовий суглоб. Передній перелом зазвичай захвачує горизонтальну і нисхідну гілки лобкової кістки, відділяючи цю кістку від клубової і сідничної; задній завжди знаходиться позаду вертлюгової западини, частіше над клубовою остю. Цей перелом часто супроводжується пошкодженням уретри і сечового міхура.
     МЕЗОННЕВА перелом – варіант перелома Дюпюітрена, при якому має місце дуже високий перелом малогомілкової кістки (в області її шийки).
     МЕЙССНЕРА перелом – перелом заднього краю третьої кісточки. Відлом заднього краю дистального епіфіза великогомілкової кістки, супроводжується заднім вивихом або підвивихом стопи з утворенням кінської стопи. Може спостерігатися під час бігу, плигання, наприклад у парашутистів.
     МОНТЕДЖІЯ перелом – перелом ліктьової кістки, звичайно у верхній третині, з одночасним вивихом головки променевої кістки і пошкодженням гілки променевого нерва (в результаті безпосереднього сильного удару по ліктьовій кістці, при спробі захистити передпліччям голову від удару палицею або при падінні на руку вперед, коли рука знаходиться в стані пронації із зігнутою кистю). При дослідженні важливо не пропустити вивих головки променевої кістки. Розрізняють два типи переломів: 1-й тип - екстензійний перелом – поперечний перелом ліктьової кістки в проксимальній її третині, який супроводжується відломом з кутовим зміщенням кісткового клиноподібного фрагмента і вивихом головки променевої кістки вперед, з кутовим зміщенням вперед і поворотом відламків променевої кістки назовні; 2-й тип -  при флексійному переломі виявляється кутове зміщення і вивих головки променевої кістки назад.
     НІДЕРЛЯ перелом – діагональний перелом Нідерля. Сполученя переломів кісток таза: перелом лобкової і сідничної кісток на одному боці і перелом крила клубової кістки.
     ПАГЕНШТЕХЕРА симптом – сростерігається при відриві сухожилка двоголового м’яза плеча і являє собою підвивих головки плечової кістки вгору і всередину.
     ПАЙРА симптом – спостерігається при переломах поперечних відростків поперекових хребців, проявляє себе різким болем в паравертебральній області і обмеженістю нахилів тулуба в здоровий бік. Рентгенологічно – на задній рентгенограмі хребта вертикальна лінія перелома біля основи відростка з обов’язковим зміщенням кісткових відламків.
     ПЕЛЛЕГРІНІ-ШТІДА хвороба – посттравматичне звапнення або скостеніння м’яких тканин в області внутрішнього виростка стегна, головним чином сухожилка великого привідного м’яза, яке проявляє себе набряком, болем при пальпації, а також при рухах у колінному суглобі. Рентгенологічно – біля верхнього краю внутрішнього виростка стегнової кістки звапнення або скостеніння серпоподібної, півмісяцевої, трикутної, веретеноподібної або скобоподібної форми, розміщеного паралельно або під невеликим кутом до коркового шару виростка. Структура виростка не змінена, крайовий дефект відсутній. Рентгенологічні зміни виявляються через 3 – 4 тижні після травми і інколи повністю зникають після консервативного лікування. Захворювання звичайно спостерігається у чоловіків молодого віку, що перенесли травматичне пошкодження колінного суглоба. Пошкодження може бути легким або важким, прямим або непрямим. Після зникнення гострих симптомів пошкодження може наступити період поліпшення, але повного відновлення колінного суглоба не відбувається — розгинання в колінному суглобі залишається обмеженим. Іноді над внутрішнім виростком промацується хворобливе ущільнення.
     ПОТТ перелом – абдукційно-пронаційний перелом, перелом кісточок. Сполучення перелома завнішньої і внутрішньої кісточок гомілки, який проходить вище тібіо-фібулярного сполучення. Часто ускладнюється пошкодженням зв’язок і вивихом стопи назовні.
     РЕА – БАРТОНА  перелом – перелом тильного краю суглобової поверхні променевої кістки з вивихом кисті назад.
     УРБАНА клин – клиноподібний відламок, який вибивається зі нижнього краю тіла хребця при люксаційному переломі. Гостряк клина направлений вгору і в бік жовтої зв’язки (внаслідок чого легко може поранити спинний мозок і через це необхідне оперативне видалення цього відламка).
     ФІШЕРА відрив – відрив дорзального фрагмента трьохгранної кістки.
     ФОЛЬКМАНА відлом – відлом третьої кісточки, відлом фолькманівського клина. Відлом заднього краю великогомілкової кістки. Відламаний клин залишається зв’язаний з надп’ятковою кісткою, зміщується разом з нею, утворюючи вивих.
     ФРІДРІХА синдром – остеохондропатія внутрішнього кінця ключиці, досить рідка локалізація асептичного некроза. Рентгенологічно в епіфізі ключиці ділянки просвітлення (фрагментація) і деформація контурів (деформуючий артроз).
     ХАН – ШТЕЙНТАЛЯ перелом – відлом всієї головки плечової кістки, частини блока і надвиростка. Відламаний фрагмент кістки, як правило, зміщується вгору і вперед і повертається навкруги своєї осі на 90°.
     ШАССЕНЬЯКА вивих – вивих головки променевої кістки. Спостерігається у дітей при різкому смиканні ручки дитини, наприклад, дорослим, який її веде.
     ШЕПЕРДА перелом – перелом заднього відростка надп’яткової кістки. Виникає при ударі в п’яту і характеризується відривом невеликої пластинки, а інколи і всього заднього відростка надп’яткової кістки.

     

Комментарии:
- Система коментариев HyperComments - Система коментариев сайта
1
20.02.2011
Ларіса
dvoretska_larisa@i.ua
   Що означає хвороба стопи фрідріха
Для авто перевода выбырите язык и нажмите:
ВХІД


Запам`ятати
Not a member?
Register now!!
ТОП-10 статтей:


1 - Рентгенологическая оценка изменений легочного рисунка в норме и при патологи


2 - Визуальная диагностика заболеваний пищевода у собак и кошек (часть1)


3 - Диагностика заболеваний пищевода (общие положения)


4 - Визуальная диагностика отдельных заболеваний пищевода


5 - Діагностика новоутворень


6 - Слизистая киста желчного пузыря (мукоцеле) у собак


7 - Пошкодження ключиці


8 - Рентгенологическая оценка изменений легочного рисунка в норме и при патологи(Окончание)


9 - Формування зображення


10 - Переломи кісток стопи (1)
 

© 2008-2018 Радиологический Портал

mail to admin
При використанні представлених матеріалів
посилання та вказання автора обов`язкове
     Сторінка згенерована за 1.943 с.
Page copy protected against web site content infringement by Copyscape