Вы должны установить, или обновить Flash Player, чтоб просматривать этот сайт.
Установить Flash Player
 РАДИОЛОГИЧЕСКИЙ ПОРТАЛ
  радиология человека и животных

  to do to see and to describe
Травми кінцівок
Загальні принципи рентгенологічного дослідження кісток та суглобівдіагностика механізмів переломівРентгенологічна оцінка давності пошкодженьОцінка давності...2Пошкодження лопаткиПошкодження ключиціВивихи плечаПереломи плечової кісткиПереломи діафізу плечової кісткиПереломи дистального кінця плечової кісткиВивихи передпліччяПереломи кісток передпліччяПереломи діафізів кісток передпліччяПереломи дистальних кінців кісток передпліччяТравматичні вивихи кісток зап’ясткаПереломи кісток кистіВивихи в зап’ястково-п’ясткових суглобах.Пошкодження кісток і суглобів нижніх кінцівокВивихи стегнаПереломи діафізу стегнової кісткиПереломи дистального кінця стегнової кісткиТравматичні вивихи гомілкиПереломи проксимального кінця кісток гомілкиПереломи діафізів гомілкових кістокПереломи в області гомілково-стопного суглоба.Вивихи стопи Переломи кісток стопи (1)Перелом кісток стопи (2)ДИФЕРЕНЦІЙНА ДІАГНОСТИКА ТА ПРИЧИНИ ДІАГНОСТИЧНИХ ПОМИЛОК ПРИ ПЕРЕЛОМАХ ТА ВИВИХАХКороткий словник епонімічних термінівПатологическая биомеханика, вывихи и переломы


Автор:Стовба В.Г.
м. Полтава Україна
Рентгенологічні дослідження » Кістково-суглобова система » Травми кінцівок

Всего голосов:

Рентгенологічна діагностика механізмів переломів

    

Мал. 4. Схема частоти травматичних вивихів.
При судово-медичній експертизі ступеня важкості тілесних ушкоджень, пов’язаних з переломами кісток скелета, експерт повинен вирішити питання про механізм їх утворення. При існуючій практиці експерт керується висновком рентгенолога, який дає загальну характеристику перелома. Виходячи з цих даних експерт може тільки констатувати вид і локалізацію перелома конкретної кістки або кісткового комплекса, але це не дозволяє судити про механізм його походження і пояснити умови травми.

 

     В той же час досвід травматологів, показує, що деякі переломи ізольованих кісток і комбінація переломів кісткових комплексів прямо вказують на умови їх виникнення. Наприклад, перелом в області гомілкостопного суглоба по типу Десто 1 може утворитися тільки при форсованому підошвенному згинанні стопи; поперечний перелом зовнішньої кісточки на рівні суглобової щілини і косий перелом внутрішньої кісточки, перелом типа Мальгеня – тільки при сильному внутрішньому підвертанні стопи.
     В судово-медичній літературі по рентгенодіагностиці переломів діафізів трубчастих кісток є вказівки на поперечне розміщення лінії перелома на боці, протилежному удару, її косий напрямок, часто з параболічними тріщинами на “бокових” поверхнях діафіза і наявність кісткового відламка неправильно трикутної форми з вершиною, що звернена в бік, протилежний точці удара.
    

     Мал.5. Види переломів (схема) : а – поперечний ; б – косий ; в – повздовжній ; г – спіральний ; д – осколковий (по С.А. Рейнбергу)

     

    
     В залежності від направлення площини перелому по відношенні до повздовжньої осі кістки виділяють: поперечний, косий, повздовжній  та спіральний (гвинтоподібний) переломи; комбінації  повздовжнього і поперечного переломів носить назву Т- подібного, двох косих - V-подібного, повздовжнього та двох косих - У-подібного перелому.
     Детальне вивчення рентгенограм дозволяє виявити ряд морфологічних особливостей кінців відламків і отримати інформацію, яка дасть можливість більш основано оцінити механізми утворення переломів і умови травми
     Як вказувалося раніше, виникненя перелома – складний процес, який складається з двох етапів, під час яких діють мікро- і макромеханізми руйнування твердого тіла. Якщо перший зв’язаний з розвитком в Кістці, що травмується, мікротріщин на рівні її сируктурної організації, які можуть і не проявитися на рентгенограмах, то другий – це формування магістральної тріщини, її розкриття, яке приводить до утворення перелому.
    

     Мал.6. Механізм поперечного безоскольчатого перелому діафізу при дії травмуючої сили впоперек вісі кістки: А – дія відсутня; Б – утворення зони первинного розриву в області максимального згину, яка співпадає з локалізацією місця зовнішньої дії; В – виникнення зони розповсюдження перелому при продовженні дії травмуючої сили; Г – виникнення зони долому в зоні максимальних стискаючих напружень при продовженні дії травмуючої сили (по Крюкову).
    
    
     Умовно в переломі виділяють три зони:

  1. зона первинного розрива;
  2.  зона розповсюдження перелому;
  3. зона долома.

Ці зони чітко простежуються на переломах довгих трубчастих кісток, слабіше – на переломах інших кісток. Не дивлячись на це, майже завжди вдається виявити дві крайні зони: розрива і долома. Їх розміщення по відношенню до поверхні кістки дає можливість оцінити направлення згину кістки, а по ньому і напрямок зовнішньої дії.
     Зона первинного розрива на рентгенограмах переломів діафізарних відділів довгих трубчастих кісток характеризується універсальною ознакою – прямокутністю кінців відламків (площина перелома складає з вільною поверхнею кістки прямий кут), магістральна тріщина в цій зоні розкривається по нормалі, тобто перпендикулярно напрямку головнихрозтягуючих напружень.
     Зона розповсюдження відповідає “боковим” поверзням кістки відносно вектора навантаження або напрямку згина. В цій зоні відмічається косе і косопоперечне розміщення магістральної тріщини, її роздвоєння, додоткові тріщини перешого і другого порядку, які відходять від магістральної тріщини під кутом. При наявності останніх кут між ними і магістральною тріщиною відкритий в бік місця первинної дії. Якщо віялоподібні тріщини з’єднуються одна з одною, то на бокових рентгенограмах виявляються півмісячної або ланцетоподібної форми осколки.
     Рентгенологічна картина зони долома залежить від вида перелома. У випадках утворення тут поперечних переломів на бокових рентгенограмах чітко видно кісткові гребені. Якщо формуються косопоперечні переломи, то в зоні долома виявляється козирькоподібний виступ на одному відламку з дрібними кістковими гребенями і відповідна йому скошеність – на іншому. В поверхневих шарах компактної речовини при цих видах переломів часто виявляються дрібні кісткові осколки, нечіткість контурів кінців відламків через викришення кісткової тканини, інколи відгинання поверхневих шарів кістки.
    
При осколкових переломах на бокових рентгенограмах осколок часто має форму неправильного трикутника, основа якого розміщена в цій зоні і вказує на місце дії зовнішньої сили, а його гострокутова вершина на напрямок. “Рівнобедреність” осколку говорить про симетричний згин діафізу і про те, що вектор навантаження був перпендикулярний осі кістки. “Несиметричний” осколок дозволяє говорити або про дію зовнішньої сили під кутом, або про зміщення місця навантаження до одного з кінців кістки.

    

    Мал.7. Осколочний перелом діафізу при симетричному його згину в силу швидкого роздвоєння магістральної тріщини: А – дія відсутня; Б – утворення зони первинного розриву; В – швидке роздвоєння магістральної тріщини; Г- утворення трикутного осколку, вершина якого вказує на направлення згину, а основа розміщена в місці дії зовнішньої сили (по Крюкову).

      На відміну від переломів, що виникають при деформації згина, гвинтоподібні переломи як по походженню, так і по орієнтації на діафізі мають деякі особливості. По-перше, це чисто конструкційні переломи, які виникають від деформації вертіння. По-друге, вони мають дві частини: гвинтову, яка утворює гелікоідну поверхню, і пряму – яка з’єднує кінцеві частини гвинтової (зона долому). Гвинтова частина перелома формується під дією розтягуючих напружень і проходить перпендикулярно їм (зона розриву). Розтягуючі напруження закономірно орієнтовані в напрямку вертіння кінців відламків. Враховуючи це, для оцінки напрямка вертіння кінців зламаної кістки на рентгенограмі необхідно від любої точки гвинтової частини відновити перпендикуляри в проксомальному і дистальному напрямках.
     Рентгенологічна діагностика механізмів підокістних переломів трубчастих кісток по типу “зеленої гілки” має свої особливості в дитячому віці. При поперечному згині кістки кісткова тканина дітей, на відміну від такої у дорослих, починає руйнуватися не на випуклому боці, де концентруються розтягуючі напруження, а на увігнутому, де кісткова тканина стискається, деформується у вигляді валькоподібного здуття, жолобоподібного заглиблення або їх комбінації. Через це на рентгенограмах виявляється тільки зона долома у вигляді вказаних змін компактної речовини і відсутня зона розрива.
     Незрілість кісткової тканини в дитячому віці веде до того, що при її згині розтягуючі напруження компенсуються її еластичністю. На увігнутій же поверхні (на боці дії), де кісткова тканина стискається, через недостатність взаємозв’язку між кістковими структурами врни розщіплюються і рзшаровуються з утворенням великої кількості поздовжніх тріщин, що знижує міцність кістки в цій ділянці. Зменшенню міцності на боці стискання допомагає і недостатня жорсткість еістки в її поперечному розрізі: кругла форма її поперечного розрізу лоегко переходить в еліпсоподібну, а еліпсоподібна ще більше зплющується. Все це разом призводить до порушення стійкості кістки при згині перш за все на боці стискання з формуванням вказаних вище видів руйнування. На рентгенограмі така картина  Свідчить про те, що мав місце згин кістки в бік її “інтактної” поверхні.
     При вивченні рентгенограми експерт і рентгенолог повинні пам’ятати про можливість зміни початокового взаємного розміщення відламків кістки за рахунок поперечного, поздовжнього і ротаційного зіщення внаслідок діїї тяги м’язів, іноколи до такого ступеня, що протилежні зони перелома розміщені на одному боці: зона розрива на одному відламку і зона долома на іншому. У випадку неправильної трактовки вказаних “морфологічних особливостей” виникає загроза неправильної оцінки механізма утворення перелома і кратності дії.
     Таким чином, специфічні ознаки переломів кісток, які виникають в залежності від умов травматизації, досить чітко відображені на рентгенограмах і дозволяють судово-медичному експерту, в співпраці з рентгенологом, зробити правильні висновки про механізми їх утворення при експертизі живих осіб.

Комментарии:
- Система коментариев HyperComments - Система коментариев сайта
Для авто перевода выбырите язык и нажмите:
ВХІД


Запам`ятати
Not a member?
Register now!!
ТОП-10 статтей:


1 - Рентгенологическая оценка изменений легочного рисунка в норме и при патологи


2 - Визуальная диагностика заболеваний пищевода у собак и кошек (часть1)


3 - Диагностика заболеваний пищевода (общие положения)


4 - Визуальная диагностика отдельных заболеваний пищевода


5 - Діагностика новоутворень


6 - Слизистая киста желчного пузыря (мукоцеле) у собак


7 - Пошкодження ключиці


8 - Рентгенологическая оценка изменений легочного рисунка в норме и при патологи(Окончание)


9 - Формування зображення


10 - Переломи кісток стопи (1)
 

© 2008-2018 Радиологический Портал

mail to admin
При використанні представлених матеріалів
посилання та вказання автора обов`язкове
     Сторінка згенерована за 0.064 с.
Page copy protected against web site content infringement by Copyscape