Вы должны установить, или обновить Flash Player, чтоб просматривать этот сайт.
Установить Flash Player
 РАДИОЛОГИЧЕСКИЙ ПОРТАЛ
  радиология человека и животных

  to do to see and to describe
Травми кінцівок
Загальні принципи рентгенологічного дослідження кісток та суглобівдіагностика механізмів переломівРентгенологічна оцінка давності пошкодженьОцінка давності...2Пошкодження лопаткиПошкодження ключиціВивихи плечаПереломи плечової кісткиПереломи діафізу плечової кісткиПереломи дистального кінця плечової кісткиВивихи передпліччяПереломи кісток передпліччяПереломи діафізів кісток передпліччяПереломи дистальних кінців кісток передпліччяТравматичні вивихи кісток зап’ясткаПереломи кісток кистіВивихи в зап’ястково-п’ясткових суглобах.Пошкодження кісток і суглобів нижніх кінцівокВивихи стегнаПереломи діафізу стегнової кісткиПереломи дистального кінця стегнової кісткиТравматичні вивихи гомілкиПереломи проксимального кінця кісток гомілкиПереломи діафізів гомілкових кістокПереломи в області гомілково-стопного суглоба.Вивихи стопи Переломи кісток стопи (1)Перелом кісток стопи (2)ДИФЕРЕНЦІЙНА ДІАГНОСТИКА ТА ПРИЧИНИ ДІАГНОСТИЧНИХ ПОМИЛОК ПРИ ПЕРЕЛОМАХ ТА ВИВИХАХКороткий словник епонімічних термінівПатологическая биомеханика, вывихи и переломы


Автор:Стовба В.Г.
м. Полтава Україна
Рентгенологічні дослідження » Кістково-суглобова система » Травми кінцівок

Всего голосов:

ПЕРЕЛОМИ ДІАФІЗІВ КІСТОК ПЕРЕДПЛІЧЧЯ

    Переломи діафізарних відділів кісток передпліччя зустрічаються в таких варіантах: перелом обох кісток та ізольовані переломи ліктьової або променевої кісток. Часто переломи кісток передпліччя супроводжуються вивихами.
    
     Мал.101. Рентгенограми передпліччя в прямій задній (а) та бічній (б) проекціях. 1 – медіальна поверхня ліктьової кістки; 2 – латеральна поверхня  променевої кістки; 3 – міжкісткові краї кісток передпліччя; 4 – передня поверхня променевої кістки; 5 – задня поверхня ліктьової кістки.
     Переломи обох кісток в більшості випадків виникають при прямій дії травмуючої сили (удар, стискання), причому частіше за все – в дистальній третині, рідше – в середній третині, а ще рідше – в проксимальній третині діафізі передпліччя; або внаслідок непрямої дії травмуючої сили (падіння на кисть виттягнутої руки). Залежно від механогенезу травми, інтенсивності діючої сили, кута нахилу і ротації передпліччя переломи бувають однієї або обох кісток передпліччя, а також на різних рівнях і з різною площею. Під час прямої травми, як правило, виникає поперечний різноосколковий перелом однієї або обох кісток передпліччя на одному рівні, а під час непрямої – косі та гвинтоподібні переломи однієї або обох кісток на різних рівнях.
     В першому випадку пошкоджуються обидві кістки приблизно на одному рівні. Суттєвого зміщення відламків при цьому не виникає.
     Внаслідок непрямої травми переломи кісток передпліччя в більшості випадків виникають в місцях найменшого діаметру (променевої кістки в середній, ліктьової – в дистальній третині).
     Первинне зміщення відламків обумовлене направленням та величиною травмуючої сили. Ці пошкодження, як правило, супроводжуються значним зміщенням відламків, які частіше за все розміщені під кутом, який відкритий всередину та в тильний бік.
     Напрямок і ступінь зміщення відламків після травми зумовлені рефлекторним скороченням м’язів, які прикріплені до центрального і периферичного відламків з властивою для кожного з них функцією.
     На момент рентгенологічного дослідження мають місце в основному вторинні зміщення: бокові та кутові. Кутовому зміщенню сприяє скорочення сильних згиначів. При  повних переломах обох кісток передпліччя особливу увагу слід звертати на ротаційне зміщення проксимального відламку променевої та дистального відламку ліктьової кісток, які можуть вільно обертатися в проксимальному та дистальному променево-ліктьових суглобах.
    
    
     Мал. 102. Пряма та бічна проекції лівого передпліччя. Перелом обох кісток передпліччя зі значним зміщенням відламків під кітом, що відкритий в бік долоні та всередину. Деформація міскісткового простору.

    Ізольовані переломи діафізу ліктьової кістки частіше за все  бувають у дорослих в результаті прямої дії травмуючої сили. Вони, як правило, виявляються в дистальні третині ліктьової кістки. Для цих пошкоджень характерно задовільне розміщення кісткових фрагментів. Разом з тим, значне зміщення фрагментів в цій ділянці, особливо вздовж вісі кістки, як правило, виникають в тих випадках, коли перелом ліктьової кістки сполучений з вивихом в ліктьовому та дистальному променево-ліктьовому суглобі.
     При падінні на витягнуту руку може також виникнути ізольований перелом діафізу ліктьової кістки. Але такий перелом, як правило, сполучений з вивихом головки променевої кістки, коли вивих є
еквівалентом перелому (перелом Монтеджі).

    
     Мал. 103. Косий ізольований перелом дистальної третини діафіза ліктьової кістки.

    Типовим, наприклад, є ізольований перелом діафізу ліктьової кістки при парируванні прямого удару палицею чи чим-небуть іншим, коли зігнута рука високо піднята для захисту голови або при падінні на кант бордюра чи на інший виступаючий предмет. Виникає перелом верхньої або на межі верхньої і середньої третин ліктьової кістки із зміщенням відламків під кутом і вивихом головки променевої кістки вперед і дещо вгору. Головка впирається у передню поверхню метаепіфізу плечової кістки.

     
     а                                                    б
     Мал. 103. Переломи ліктьової кістки: а - косий ізольований перелом проксимальної третини діафіза ліктьової кістки; б – люксаційний перелом Мнтеджіа (переломо-вивих – перелом ліктьвої кфісткми на межі проксимальної і середньої третин з вивихом головки променевої кістки).

    При такому ж механізмі дії травмуючої сили виникає ізольований перелом променевої кістки, який може супроводжуватися вивихом головки ліктьової кістки, а також заднім вивихом ліктьової кістки в ліктьовому суглобі, відривом вінцевого відростку. Ізольовані переломи діафізу променевої кістки трапляються частіше, ніж ліктьової, і виникають, як правило, внаслідок прямої травми, рідше – при падінні з опорою на долоню. Перелом локалізується переважно в середній або середньодистальній третині. Лінія перелому і характер зміщення відламків залежать від механогенезу травми, однак зміщення в довжину буває незначним, оскільки парна неушкоджена кістка стає розпіркою.
     Характерним є і так званий високий перелом променевої кістки, на межі середньої та дистальної третин, який важко співставляти. При цьому виді перелому зламана променева кістка, як правили, значно вкорочується, не дивлячись на те, що збережена цілісність ліктьової кістки слугує як би шиною.Це створює небезпеку своєрідного вивиху чи підвивиху,  вірніше – осьового викривлення кістки в променевому напрямку.
     Переломовивих променевої кістки (Галеацці) зустрічається значно рідше, ніж переломовивих Монтеджія. Виникає переломовивих променевої кістки під час падіння на випрямлену і проновану руку з опорою на долоню чи верх кисті або під час прямого удару по променевій ділянці передпліччя. Променева кістка, як правило, ламається в слабкому місці – на межі середньої і нижньої третин, і внаслідок продовження дії сили додатково розривається дистальний променево-ліктьовий зв’язковий аппарат. До того ж відламки в місці перелому зміщуються під кітом і дещо в довжину, а дистальний кінець променевої кістки з кистю різко пронується і підвивихується або вивихується в дистальному променево-ліктьовому суглобі.
     Особливості дитячої травми. В дитячому та юнацькому віці при підокістних переломах значних зміщень відламків не буває. У дітей до 6 років частіше за все виявляють підокістні переломи. Товсте щільне окістя втримує відламки під невеликим кутом.
    
     Мал. 104. Рентгенограми дитигни 7 років. Підокістний перелом обох кісток передпліччя в дистальній їх третині.
     Переломи діафізів у дітей старше 6 років часто супроводжуються остеоепіфізеолізом променевої і (рідше) ліктьової кісток. Іноді виникає ізольований остеоепіфізеоліз голоки променевої кістки.
    

    Мал. 105. Епіфізеооліз дистального епіфіза променевої кістки в дитячому віці зі зміщенням епіфіза разом з зап?ястком в тильному напрямку.

    Загальні особливості рентгенодіагностики. Локалізацію переломів, характер і ступінь зміщення відламків уточнюють рентгенологічно. Рентгенограма повинна захоплювати ліктьовий і променево- зап’ястковий  суглоби для того, щоб не пропустити вивиху головки променевої кістки при переломі ліктьової (переломовивих Монтеджі), переломовивиху дистального кінця променевої кістки  (Галеацці) та інших пошкоджень. Слід пам’ятати, що при рентгенологічному виявленні перелома ліктьової кістки в її проксимальних двох третинах категорично вимагається захопити на рентгенограмах і всю область ліктьового суглоба, зі звертанням особливої уваги на місцезнаходження проксимального кінця променевої кістки і її головки. Не виявлений і не вправлений вивих головки променевої кістки означає те, що у потерпілого залишаться больові прояви, значне обмеження функції, крайня ступінь деформації ліктьового суглоба і передпліччя, прогресуюче зміщення і неможливість вилікування за допомогою консервативних методів, а запізніле хірургічне втручання може дати негативні результати.
     Особливості переломів діафізів кісток передпліччя необхідно завжди враховувати при рентгенографії: знімки завжди повинні бути виконані так, щоб на них отримали відображення і ліктьовий і променево-зап’ястковий суглоби.

 

 

 

 

 

Комментарии:
- Система коментариев HyperComments - Система коментариев сайта
Для авто перевода выбырите язык и нажмите:
ВХІД


Запам`ятати
Not a member?
Register now!!
ТОП-10 статтей:


1 - Рентгенологическая оценка изменений легочного рисунка в норме и при патологи


2 - Визуальная диагностика заболеваний пищевода у собак и кошек (часть1)


3 - Диагностика заболеваний пищевода (общие положения)


4 - Визуальная диагностика отдельных заболеваний пищевода


5 - Діагностика новоутворень


6 - Слизистая киста желчного пузыря (мукоцеле) у собак


7 - Пошкодження ключиці


8 - Рентгенологическая оценка изменений легочного рисунка в норме и при патологи(Окончание)


9 - Формування зображення


10 - Переломи кісток стопи (1)
 

© 2008-2018 Радиологический Портал

mail to admin
При використанні представлених матеріалів
посилання та вказання автора обов`язкове
     Сторінка згенерована за 0.074 с.
Page copy protected against web site content infringement by Copyscape