Вы должны установить, или обновить Flash Player, чтоб просматривать этот сайт.
Установить Flash Player
 РАДИОЛОГИЧЕСКИЙ ПОРТАЛ
  радиология человека и животных

  to do to see and to describe
Травми кінцівок
Загальні принципи рентгенологічного дослідження кісток та суглобівдіагностика механізмів переломівРентгенологічна оцінка давності пошкодженьОцінка давності...2Пошкодження лопаткиПошкодження ключиціВивихи плечаПереломи плечової кісткиПереломи діафізу плечової кісткиПереломи дистального кінця плечової кісткиВивихи передпліччяПереломи кісток передпліччяПереломи діафізів кісток передпліччяПереломи дистальних кінців кісток передпліччяТравматичні вивихи кісток зап’ясткаПереломи кісток кистіВивихи в зап’ястково-п’ясткових суглобах.Пошкодження кісток і суглобів нижніх кінцівокВивихи стегнаПереломи діафізу стегнової кісткиПереломи дистального кінця стегнової кісткиТравматичні вивихи гомілкиПереломи проксимального кінця кісток гомілкиПереломи діафізів гомілкових кістокПереломи в області гомілково-стопного суглоба.Вивихи стопи Переломи кісток стопи (1)Перелом кісток стопи (2)ДИФЕРЕНЦІЙНА ДІАГНОСТИКА ТА ПРИЧИНИ ДІАГНОСТИЧНИХ ПОМИЛОК ПРИ ПЕРЕЛОМАХ ТА ВИВИХАХКороткий словник епонімічних термінівПатологическая биомеханика, вывихи и переломы


Автор:Стовба В.Г.
м. Полтава Україна
Рентгенологічні дослідження » Кістково-суглобова система » Травми кінцівок

Всего голосов:

ПЕРЕЛОМИ ДІАФІЗУ ПЛЕЧОВОЇ КІСТКИ

Тіло плечової кістки у верхньопередньому відділі має циліндричну форму, а в нижньому – трьохгранну. В останньому відділ розрізняють три поверхні – передню медіальну, facies anterior medialis, передню латеральну, facies anterior lateralis, та задню, facies posterior. Дві перші поверхні на межі із задньою утворюють краї – медіальний, margo medialis, і латеральний, margo lateralis.
       
     а                                                 б
     Мал.52. Рентгенограми плечової кістки в прямій задній (а) та бічній (б) проекціях.
     30-медіальний край; 31 – латеральний край; 32 – передня поверхня; 33 – задня поверхня; 36 – дельтоподібна горбчастість; 37 – мозкова порожнина; 38 – кіркова речовина латерального краю; 39 – кісткові балки в дистальному метафізі плечової кістки.
     На передній поверхні проксимального відділу плечової кістки розміщені два шорсткуватих гребеня – гребінь великого горбка і гребінь малого горбка. Останній знаходиться медіально і слугує місцем прикріплення m. latissimus dorsi и  m. teres major. До гребеня великого горбка прикріплюється m. рectoralis major. Дистальніше цього гребеня по передній латеральній поверхні тіла плечової кістки знаходиться жорсткуватість – дельтоподібна горб частість, tuberositas deltoidea, до якої прикріплюється дельтоподібний м’яз. По задній поверхні тіла на протязі середньої її третини проходить борозна променевого нерва, sulcus n. radialis.
    

     Мал. 53. Зміщення відламків плечової кістки залежно від рівня перелому           (за А. В. Капланом ):а – хірургічної шийки; б – на межі верхньої третини; в – на межі середньої третини.

Переломи діафізу плечової кістки виявляються з абсолютною впевненістю; необхідно тільки точно вказувати, як проходить лінія перелому, яке, та в якій ступені, має місце зміщення відламків, адже це впливає на вибір методу лікування.
     Переломи діафізу плечової кістки трапляються рідше, ніж переломи проксимального кінця, і найчастіше у людей зрілого віку. Переломи діафізу майже завжди повні. Лише у дітей бувають підокістні переломи, причому навіть зміщені під кутом відламки можуть утримуватися окістям, що вціліло. В діафізі плеча спостерігаються всі види переломів – поперечні, косі, спіральні, осколкові та різне їх сполучення.
    
При поперечних переломах зміщення відламків залежить не тільки від механізму травми, але і від тяги м’язів. Характер зміщення відламків залежить від рівня перелому (мал.).

     Мал. 54. Поперечно-осколковий перелом діафізу правої плечової кістки на межі верхньої та середньої його третин.

    Механогенез травми визначає локалізацію і вид перелому. Переломи можуть бути у верхній, середній і нижній третинах діафізу. При прямій травмі виникають поперечні і осколкові переломи, а при непрямій (ротація плеча, падіння на витягнуту руку) – косі і гвинтоподібні. Переломи бувають закритими і відкритими, а також ускладненими пошкодженнями плечової артерії або променевого нерва.
     Характер зміщення відламків зумовлений як механізмом травми, так і рефлекторним скороченням м’язів, тобто зміщення відламків залежить від рівня перелому і, отже, від напряму тяги м’язів, прикріплених до центрального і периферичного відламків.
    

     Мал. 55. Косий осколковий перелом верхньої третини діафізу лівої плечової кістки.

     При переломі плечової кістки у верхній третині, коли лінія перелому знаходиться вище прикріплення великого грудного м’яза, центральний відламок внаслідок скорочення м’язів, які прикріплені до великого і малого горбків, займає положення різкого (80 – 90°) відведення, відхилення вперед (до 30°) і зовнішньої ротації. Периферичний відламок під дією великого грудного і довгих м’язів плеча зміщується в ширину, до середини (з деякою внутрішньою ротацією) і догори (по довжині). Якщо лінія перелому знаходиться нижче прикріплення великого грудного і вище дельтовидного м’язів, то центральний відламок приводиться досередини, а периферичний – відводиться і підтягується вгору.
    

     Мал. 56. Осколковий перелом діафізу правої плечової кістки у  верхній його третині зі зміщенням назовні до 2 Д кістки.

     Якщо перелом у середній третині плеча нижче прикріплення дельтовидного м’яза, то центральний відламок відведений на 40 – 50° , оскільки противагою йому є великий грудний м’яз, повернутий дещо назовні і зміщений уперед. Периферичний відламок зміщується (під масою кінцівки) досередини і підтягується догори (довгими м’язами плеча).

Комментарии:
- Система коментариев HyperComments - Система коментариев сайта
Для авто перевода выбырите язык и нажмите:
ВХІД


Запам`ятати
Not a member?
Register now!!
ТОП-10 статтей:


1 - Рентгенологическая оценка изменений легочного рисунка в норме и при патологи


2 - Визуальная диагностика заболеваний пищевода у собак и кошек (часть1)


3 - Диагностика заболеваний пищевода (общие положения)


4 - Визуальная диагностика отдельных заболеваний пищевода


5 - Діагностика новоутворень


6 - Слизистая киста желчного пузыря (мукоцеле) у собак


7 - Пошкодження ключиці


8 - Рентгенологическая оценка изменений легочного рисунка в норме и при патологи(Окончание)


9 - Формування зображення


10 - Переломи кісток стопи (1)
 

© 2008-2018 Радиологический Портал

mail to admin
При використанні представлених матеріалів
посилання та вказання автора обов`язкове
     Сторінка згенерована за 0.062 с.
Page copy protected against web site content infringement by Copyscape