Вы должны установить, или обновить Flash Player, чтоб просматривать этот сайт.
Установить Flash Player
 РАДИОЛОГИЧЕСКИЙ ПОРТАЛ
  радиология человека и животных

  to do to see and to describe
Травми кінцівок
Загальні принципи рентгенологічного дослідження кісток та суглобівдіагностика механізмів переломівРентгенологічна оцінка давності пошкодженьОцінка давності...2Пошкодження лопаткиПошкодження ключиціВивихи плечаПереломи плечової кісткиПереломи діафізу плечової кісткиПереломи дистального кінця плечової кісткиВивихи передпліччяПереломи кісток передпліччяПереломи діафізів кісток передпліччяПереломи дистальних кінців кісток передпліччяТравматичні вивихи кісток зап’ясткаПереломи кісток кистіВивихи в зап’ястково-п’ясткових суглобах.Пошкодження кісток і суглобів нижніх кінцівокВивихи стегнаПереломи діафізу стегнової кісткиПереломи дистального кінця стегнової кісткиТравматичні вивихи гомілкиПереломи проксимального кінця кісток гомілкиПереломи діафізів гомілкових кістокПереломи в області гомілково-стопного суглоба.Вивихи стопи Переломи кісток стопи (1)Перелом кісток стопи (2)ДИФЕРЕНЦІЙНА ДІАГНОСТИКА ТА ПРИЧИНИ ДІАГНОСТИЧНИХ ПОМИЛОК ПРИ ПЕРЕЛОМАХ ТА ВИВИХАХКороткий словник епонімічних термінівПатологическая биомеханика, вывихи и переломы


Автор:Стовба В.Г.
м. Полтава Україна
Рентгенологічні дослідження » Кістково-суглобова система » Травми кінцівок

Всего голосов:

ЗАГАЛЬНІ ПРИНЦИПИ РЕНТГЕНОЛОГІЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ     ТРАВМАТИЧНИХ ПОШКОДЖЕНЬ КІСТОК ТА СУГЛОБІВ

        В судово-медичній практиці рентгенологічний метод дослідження при травматичному пошкодженні кісток та суглобів має значне, а в переважній кількості випадків - вирішальне, значення. Знання основ рентгенологічних методик дослідження, основ рентгенологічного зображення життєво необхідно в повсякденній практиці кожного судово-медичного експерта, травматолога-ортопеда чи рентгенолога.

    
     Загальні принципи рентгенодіагностики. До сучасного рентгенолога, як консультанта судово-медичного експерта, пред'являються високі вимоги, що є абсолютно виправданим, адже частка потерпілих, яким проводиться рентгенологічне обстеження, є надзвичайно високою.
     Консультант, в даному випадку, є обов'язковим активним учасником обговорення не тільки питань розпізнавання у вузькому значенні цього слова, але і питань використовування всіх сторін і особливостей рентгенологічної картини для розгорненого клінічного розуміння даного випадку пошкодження та механізму його виникнення.
     При такій постановці питання ясно, що рентгенолог, який береться за діагностику пошкоджень кісток і суглобів, повинен знаходитися в курсі основних сучасних знань в області механізму їх виникнення, знати їх клінічні прояви, існуючі різноманітні методи діагностики, показання і протипоказання до їх застосування, уміти оцінити перебіг картини пошкодження під впливом лікувальних дій і т.д. Це значить, що рентгенолог, що спеціалізується в області судово-медичної остеології, повинен володіти відомим об'ємом звань в суміжних областях: хірургії, ортопедії, травматології, артрології, онкології, педіатрії, невропатології, фтизіатрії, профпатології, військовій медицині і т.д. Він повинен вільно розбиратися в складних експертних питаннях, щоб мати нагоду в спірних випадках відстоювати свою точку зору, цілком розуміючи експерта і будучи ним зрозумілим.
     Кінцевий продукт рентгенологічного дослідження - це висновок рентгенолога, а не рентгенограма. Виготовлення рентгенівських знімків є лише першим кроком на шляху до діагнозу; воно, зрозуміло, вимагає спеціальних технічних знань і великого досвіду. Але ж не технічна сторона зрештою має головне значення. Найпрекрасніший знімок сам по собі ще ніщо не говорить. Найважливішим і відповідальним моментом роботи рентгенолога є тлумачення, читання рентгенограми;, саме в цьому-то і позначається істинна кваліфікація лікаря-рентгенолога. Слід посмтійно пам?ятати, що для того, щоб рентгенограма мала доказуюче значення, вона повинна бути завірена з дотриманням відповідних процесуальних правил та маркована пояснювальними написами

    
     Що ж є рентгенівським знімком кістки? Знімок - це своєрідне зображення на фотографічній плівці різних тіней, замальовуваних рентгенівським промінням при проходженні його через складові частини кістки і оточуючі її тканини. Зважаючи на те, що одні тільки мінеральні солі головним чином затримують проміння, на плівці виходить переважно лише зображення неорганічного складу кістки, а не картина всієї кістки. Прямого і безпосереднього зображення так званих м'яких тканин, тобто окістя, хрящових частин, кісткового мозку, судин і нервів, органічного остову кістки, вмісту гаверсових каналів, синовіальної рідини в суглобовій щілині, зв'язкового апарату і ін., рентгенограма, отже, безпосередньо не дає. Рентгенограма, таким чином, є до певної міри одностороннім специфічним збоченим площинним зображенням кістки приблизно у такому вигляді, який кістка має в анатомічному музеї в мацерованому стані.
     Як всякий метод дослідження, рентгенологічний метод, таким чином, є за природою своєю одностороннім і вузьким і представляє тільки обмежену певними рамками специфічну, тобто тільки йому властиву, картину. В цьому відношенні рентгенограма у принципі не відрізняється від мікроскопічного зрізу або забарвленого мазка крові, які також є штучним продуктом, створеним за допомогою спеціальних технічних прийомів.
     Метою рентгенологічного дослідження є та сума логічних висновків і висновків, яка складає діагноз. Знімки - це тільки засіб, діагноз - це мета. Знімок може бути проведений техніком або лікарем, висновок же або діагноз повинен бути даний тільки лікарем. Це право належить тільки лікарю, і за цей висновок він несе повну відповідальність.
     Для того, щоб на підставі рентгенівських знімків поставити діагноз захворювання, необхідно методично і послідовно:

 • ознайомитися повністю зі всіма даними експертного клінічного дослідження;
 • знайти і врахувати так звані рентгенологічні симптоми;
 • тлумачити ці рентгенологічні симптоми з погляду патологічної анатомії і патологічної фізіології;
 • провести загальну диференційну діагностику на підставі даних рентгенологічного і експертного дослідження;

    5) сформулювати висновки письмово, тобто дати висновок.
     Облік даних експертного рентгенологічного дослідження. Першим етапом на шляху до діагнозу є ознайомлення з даними загального експертного дослідження. В даний час, ймовірно, немає жодного рентгенолога, який не вважав би, що рентгенологічне дослідження є тільки складова частина загального клінічного експертного дослідження хворого, що рентгенологічний метод дослідження - це тільки один з багатьох методів клінічного експертного дослідження. Рентгенодіагностика не є чимось абсолютно самостійним, тим більше самодостатнім, вона не змагається з іншими методами, а лише доповнює їх. Для діагностики необхідний синтез патологоанатомічних і патофізіологічних рентгенологічних і клінічних даних. Рентгенолог - це обов'язковий учасник загальноекспертного дослідження і вивчення хворого.
     Правильний діагноз можливий лише за наявності двох неодмінних умов: по-перше, знання хвороби взагалі і, по-друге, знання історії хвороби кожного хворого. Отже, облік всіх даних анамнезу, перебігу процесу, застосованих раніше методів лікування, дослідження при допомозі, звичайних клінічних способів, а там, де в цьому є необхідність, і дослідження крові, серологічних і бактеріологічних, є, для сучасного рентгенолога абсолютно необхідними.
     Рентгенолог звичайно проводить дослідження однієї тільки області скелета, що цікавить експерта. Ця обставина вже саме по собі створює реальну загрозу вузького органо-морфологічного розуміння кісткового захворювання, загрозу локалістичного трактування патологічного процесу.
     Який же вихід з цього небезпечного положення? Це використовування цінних об'єктивних рентгенологічних даних в найширших загальноклінічних рамках. Це свідома відмова від самодостатнього значення рентгенології, відмова від вузького, голого техніцизму в рентгенології, трактування рентгенологічної симптоматики в світлі всієї клініки. Дані місцевого рентгенологічного дослідження використовуються не у відриві від всіх інших патологічних процесів в кістковому скелеті і в інших системах цілісного-людського організму, а в найтіснішому взаємозв'язку з ними.

    
     Рентгенологічні симптоми і аналіз тіньового зображення. Знайти і врахувати рентгенологічні симптоми - це значить розібратися в тіньовій картині кістки, порівняти зображення в даному випадку з нормальною картиною, провести грань між нормою і патологією і виділити на знімку ті тіньові зображення, які не зустрічаються за нормальних умов.
     Само собою розуміло, що основною вимогою, обов'язковою для кожного, хто бере на себе відповідальність читати рентгенограму, є перш за все знання основ загальної рентгенології і техніки рентгенографії. Лікар повинен бути знайомий з рентгенологічною оптикою, з фізичними законами проходження рентгенівського проміння через різні людські тканини, з просторовою геометричною будовою - із загальною і приватною скіалогією.
     Він повинен уміти оцінити всі особливості знімка, викликані вибором жорсткого або м'якого проміння, невірно вибраною  експозицією, ходом проміння при різних проекціях дослідження і особливо погрішностями при фотографічній обробці плівки. Головна ж вимога - це повне і глибоке знайомство з рентгенологічною картиною нормального скелета. Мало знати остеологію, треба знати рентгенівську остеологію, остеологію в специфічному тіньовому зображенні. Необхідно досконало знати всі варіанти будови скелета, треба мати точні відомості про статеві відмінності в анатомії скелета і особливо пам'ятати про вікові зміни на нормальних знімках. Необхідне також знайомство з соціально-побутовими, професійними, конституціональними і ендокринними особливостями у кожному окремому випадку. Іншими словами, від читаючого рентгенівський знімок вимагається доповнити свої основні знання по нормальній анатомії такими фактами, які раніше зовсім не цікавили анатома, педіатра, хірурга і ін. і були поза межею їх уявлень.
     Кожна тінь повинна бути охарактеризований з погляду наступних її основних скіалогічних властивостей; тінь має:

 • число,
 • положення,
 • форму,
 • розміри,
 • інтенсивність,
 • малюнок,
 • контури,

    8) рухливість, зміщується або не зміщується.
     Число тіньових зображень може бути різним; тінь може бути одиничною або множинною. Для опису положення необхідно користуватися звичайними анатомічними термінами (наприклад, дистально, проксимально, латеральний, спереду) і позначеннями анатомічних відділів кістки або суглоба (епіфіз, діафіз, кістковомізковий  канал, суглобова щілина). Форму переважно порівнювати з геометричними фігурами (циліндр, конус, овал, лінійна, полігональна або округла тінь). Разміри краще всього давати в сантиметрах і міліметрах; при цьому необхідно внести коректив внаслідок того, що скелет часто знімають пучком проміння, що зблизька розходиться. Інтенсивність тіні точніше за все описується, якщо вона порівнюється з інтенсивністю, густиною або глибиною тіні нормальної кістки. Малюнок тіні може бути рівномірним, гомогенним або нерівномірним, неправильним, негомогенним, плямистим; в останньому випадку необхідно проаналізувати взаємостосунки між світлими і темними ділянками. Контури бувають рівними або нерівними, гладкими або роз'їденими, різко обмеженими або змазаними. Рухливість тіні, зрозуміло, може бути визначений лише при просвічуванні або ж на серіях знімків. Загалом аналіз властивостей тіньових зображень на рентгенограмах повинен бути проведений дуже ретельно, повно, послідовно і педантично.
     Рентгенологічні симптоми повинні бути описані якомога більш простими, всім зрозумілими словами. Терміни, якими різні автори користуються в неоднаковому значенні, повинні бути залишені. Потрібно засуджувати химерні, винайдені вирази і слівця, якими деякі люблять захаращувати і ускладнювати опис рентгенограми. Тільки ті вирази придатні, які зрозумілі без особливої підготовки анатомічно і фізіологічно мислячому лікарю, не досвідченому в тонкощах рентгенологічної справи.

    
     Анатомічне і фізіологічне тлумачення рентгенологічних симптомів. Коли були виявлені і  описані рентгенологічні симптоми, рентгенолог переходить до тлумачення цих симптомів. Рентгенограма є об'єктивне тіньове зображення знятої кістки на фотографічній плівці і, зрозуміло, якщо насправді це тіньове зображення є ненормальним, то, виключивши всі джерела фізико-технічних помилок, ми повинні бути упевнені, що і сама кістка змінена патологічно. Тут перед рентгенологом виникає слідуюча задача - перекласти рентгенологічну мову на мову патологічної анатомії і патофізіології, з'ясувати, які патологічні зміни лежать в основі рентгенологічних симптомів, який анатомо-фізіологічний субстрат змін, знайдених на знімку.
     Для такої побудови діагнозу на достовірних морфологічних і фізіологічних передумовах потрібне перш за все грунтовне знайомство з даними патологічної анатомії, гістології і фізіології, а також великий особистий досвід в умінні угледіти без фантазії ці об'єктивні зміни в самій кістці або в суглобі на підставі їх тіньового зображення. Це значить, що потрібен висновок, що цілком відповідає дійсному положенню справи, а не уявне тлумачення рентгенологічної картини. Зрозуміло, що чим обширніше у рентгенолога пізнання в області патологічної анатомії і патофізіології, тим більше йому говорить рентгенограма. Якщо запас анатомічних, гістологічних і патофізіологічних уявлень у читаючого рентгенівський знімок був дуже обмежений і рентгенолог не має солідної теоретичної анатомічної і фізіологічної підготовки, то в сферу його уваги потрапляє лише мізерний рентгенологічний симптомокомплекс. Необхідно знати, які ухилення від норми в структурі кістки виявляються на рентгенограмі і в якому саме вигляді; необхідно пам'ятати, що деякі дуже значні патологічні процеси в кістково-суглобовому апараті сумісні з абсолютно нормальною картиною на знімках. Ряд абсолютно різних за своєю природою патологічних процесів в скелеті може давати однакові рентгенологічні симптоми, і, навпаки, одні і ті ж зміни в кістках можуть виявлятися в самих різних тіньових поєднаннях. Хіба не факт, що найрізноманітніші по своїй етіології і клінічному значенню патологічні процеси в суглобах можуть знаходити свій рентгенологічний вираз в схожих, навіть часом абсолютно однакових картинах, і один і той же процес
     Через свою природну специфічну обмеженість рентгенологія частіше за все розкриває набагато менше закономірностей, чим це доступно на розтині і при гістологічному дослідженні. Простіше кажучи, багато що видно на рентгенограмах незрівнянно гірше, ніж на секційному або операційному столі. Але багато що видно на рентгенограмах і краще, ніж це дається неозброєному оку на розтині або навіть під мікроскопом. Як приклади вкажемо на остеопоротичну перебудову кісткової речовини, звапнення і окостеніння кісткового мозку і т.д.
     Таким чином, науково необгрунтовано і принципово неправильно вимагати від рентгенолога стовідсоткової передачі того, що представляє патологічна анатомія, бо ми маємо справу з різними по суті методами пізнання. В практичній діяльності необхідне розумне і стримане, вельми самокритичне тлумачення рентгенологічної тіньової картини в анатомо-фізіологічних образах і термінах. Треба точно визначити межі рентгенологічного методу дослідження кісток і суглобів, не вимагати більше того, що він по суті здатний давати, але разом з тим не ударятися в іншу крайність і не поменшувати його дійсних можливостей. Природні розбіжності між анатомо-фізіологічною картиною і її рентгенологічним тіньовим зображенням при проведенні так званих паралелей здатний у молодих лікарів породити деяке відчуття розгубленості; у досвідчених же фахівців з часом виробляється спокійна і твереза оцінка властивих кожному методу якостей і знання меж можливостей кожного з вживаних методів.
     Не дивлячись на всі ці цілком реальні труднощі, все ж таки у величезній більшості випадків, керуючись рентгенологічними симптомами, рентгенолог в змозі описати анатомічні зміни кістки приблизно в такому ж ступені, неначебто він тримав в руках мацеровану кістку, узяту з патологоанатомічного музею. Досвідчений рентгенолог, вихований на патологічній анатомії і фізіології, звикає до того, щоб бачити перед собою на знімку не площинну тінь кістки, намальовану чорним, сірим і білим, а рельєфну, забарвлену природними фарбами живу кістку.
     В практичній щоденній роботі облік рентгенологічних симптомів і патологічне трактування їх дуже часто об'єднуються разом, і рентгенолог зразу ж, не описуючи тіньових зображень, розкриває їх єство. Так, наприклад, при переломі кістки із зсувом відламків анатомічні зміни настільки ясні самі по собі, що лікарю легше і природніше зразу ж назвати річ своїм анатомічним ім'ям, ніж давати опис тіньової картини. Якщо подібне прискорення процесу роботи цілком виправдовується у досвідченої людини, то від початківців рентгенологів необхідно вимагати суто строгої методичності.

    
     Загальне відмітне розпізнавання (диференційна діагностика). Після ознайомлення зі всіма даними клінічного і рентгенологічного дослідження рентгенолог може зробити наступний крок, тобто провести загальну диференційну діагностику. Для відмітного розпізнавання необхідні всі відомості. Одних тільки клінічних даних, очевидно, недостатньо: якби їх вистачило для визначення стану, то потерпілий би не був направлений на рентгенографію. Адже на рентгенологічне дослідження в більшості випадків бути прийнято посилати у тому випадку, коли клінічний діагностичний арсенал виявляється недостатнім. Разом з тим, як ми бачили, і одні тільки рентгенологічні дані в більшості випадків не можуть забезпечити розпізнавання.
     При відмітно - розпізнальному розборі може виявитися, що наявних відомостей для обгрунтовування діагнозу не вистачає; тоді рентгенолог повинен або сам бути настільки загальноосвіченим лікарем, щоб доповнити дослідження, або повинен вирішити питання про подальшу консультацію з судово-медичним експертом.
     Ясно, що в повсякденній діяльності лікаря-рентгенолога відмітне розпізнавання не повинне бути надмірний широким, надуманим, штучно роздутим, тобто не слід включати в диференційно-діагностичне коло велике число можливих захворювань, а тим більше всі взагалі мислимі патологічні процеси. Такий підхід може бути ще в якійсь мірі виправданий з академічною, наприклад, науково-літературної, особливо ж з педагогічної точки зору. Іншими словами, рамки відмітного розпізнавання в повсякденній практичній роботі рентгенолога повинні бути по можливості звужені включенням в число обговорюваних захворювань лише самих дійсно близьких, інакше неминуче порушення важливої вимоги - залишатися завжди на позиціях клінічного реалізму.
     В практичній роботі нерідко представляється можливим зовсім не зупинятися на клінічній картині і відмітному розпізнаванні і зразу ж після тлумачення тіньової картини зробити остаточні висновки. Це торкається тих випадків, коли рентгенограма сама по собі є достатньою для безпомилкового і визначеного розпізнавання захворювання, коли рентгенологічні зміни патогномонічні і мають вирішальне значення. Рентгенологічна картина при ряді захворювань настільки характерна, що часто дає право рентгенологу поставити діагноз не тільки незалежно від клінічної картини, але суцільно і поряд навіть всупереч даним попереднього клінічного дослідження. В практичному побуті часто говорять і пишуть, що при ряді форм і фаз різних захворювань рентгенологічне дослідження дає так багато, що стає майже самостійним, самодостатнім, і для розпізнавання воно практично дає більше, ніж навіть розтин або гістологічне дослідження.
     Необхідно серйозно застерігти проти бажання нехтувати клінічною картиною захворювання. Врешті-решт, достовірно патогномонічних картин, тобто по суті зовсім не допускаючих різне тлумачення, в кістковій рентгенодіагностиці майже немає. Тому ми принципово вважаємо за необхідне провести третій і четвертий моменти дослідження і без урахування клінічних симптомів і диференціювання з іншими можливостями ніколи не даємо висновку.
     З обібравши всі необхідні клінічні і рентгенологічні відомості, в більшості випадків можна поставити остаточний етіологічний діагноз, тобто добитися кінцевої мети завдання. Проте бувають випадки, коли ця задача все ж таки залишається невирішеною або частково нездійсненною. Вся діагностика була б простою справою, якби певні нозологічні групи давали певну рентгенологічну картину.
     Цими міркуваннями повинен керуватися рентгенолог, коли він приступає до останнього відповідального кроку своєї роботи - до формулювання висновку.
     Формулювання висновку. Який повинен бути висновок рентгенолога, які відомості повинна містити його письмова відповідь експерту, що направляє знімки  хворого до лікаря-рентгенолога? На жаль, ці питання дотепер не вирішені ще одностайно і остаточно не тільки у взаємостосунках між рентгенологами і експертами, але навіть в середовищі самих рентгенологів. З питання про межі рентгенологічного дослідження і задачі рентгенолога в сучасній рентгенології існують в даний час все ще дві школи: стара, консервативна, і молода, прогресивна.
     Рентгенолог - це в даний час перш за все лікар-консультант, а не вузький технік-фахівець. Рентгенолог повинен бути клініцистом в тій області, де він береться за дослідження. Кінцева мета його - діагноз захворювання, і він повинен наблизитися до цієї мети, наскільки це можливо. Рентгенолог повинен давати цю об'єктивну констатацію фактів з області скіалогії, але при цьому зовсім не обмежуватися тільки формально описовою стороною справи, - він також повинен висловити свою думку, зробити висновки, витікаючі з цього опису.
     Таким чином, протокол рентгенологічного дослідження повинен полягати, крім обов'язкових формальних даних, як найменування і адреса установи, номер документа, дата складання його, повне ім'я, по батькові і прізвище хворого, його вік і т. д., з двох обов'язкових елементів, а саме описової частини і висновків, думки, тобто частини заключної, резолютивної.
     Хворий, що направляється до рентгенолога, повинен мати на руках принаймні відповідь на наступні три питання: 1) як протікала хвороба і що визначається при клінічному об'єктивному дослідженні, тобто хоча б короткі відомості про анамнез, течію, лікуванні і про дані звичайного клінічного дослідження; 2) передбачуваний діагноз захворювання; 3) що бажано з'ясувати при рентгенологічному дослідженні, тобто чого хоче направляючий лікар від рентгенолога.
     Необхідна участь лікаря-рентгенолога і в самому процесі рентгенографічного дослідження хворого з кістковими і суглобовими пошкодженнями, і ця робота не може розглядатися як вузько технічна, що обмежується компетенцією середнього медичного персоналу. Рентгенографія - це по суті відповідальний процес, що вимагає саме лікарського підходу, - не може бути зведений до шаблона. Є принципова різниця між рентгенодіагностикою і флюорографією. Навіть в самому, здавалося б, елементарному випадку підозри на типовий перелом променевої кістки тільки лікар-рентгенолог, отримавши на двох стандартних рентгенограмах нормальну картину, керуючись клінічними даними, часто за своєю власною ініціативою проводить ще додатковий знімок і виявляє важливу для потерпілого патологію якої-небудь зап'ястної кістки. Рентгенолаборант або рентгенотехнік сам цього не зробить. Тільки особиста участь лікаря-рентгенолога в процесі виробництва рентгенограм в змозі забезпечити розширення рамок дослідження зовні тієї області, яка була вказана в направленні на знімки. Тільки при такому підході досягається найточніший, швидке і економне вирішення загальнодіагностичної задачі. і незамінний.
     Рентгенологічна номенклатура не повинна виноситися за стіни рентгенівського кабінету, бо вона незрозуміла величезній більшості лікуючих лікарів. Неприпустимо, щоб кожний фахівець говорив на своїй особливій мові. Для всіх медичних спеціальностей існує єдина спільна мова, - це мова патологічної анатомії і фізіології.
     Від досвідченого рентгенолога перш за все потрібне знання меж рентгенологічного дослідження і уміння оцінити у кожному окремому випадку, чи можна поставити діагноз на підставі наявних даних або діагноз залишається необгрунтованим і сумнівним. У важких, нерозв'язних випадках рентгенолог вимушений обмежитися тільки одним - рентгенологічним симптомокомплексом і не може не дати повного етіологічного діагнозу.
     Таким чином, звичайний висновок складається з опису змін кістки або суглоба в патологоанатомічних і патофізіологічних термінах, зіставлення даних рентгенологічного дослідження з даними клінічного дослідження і короткого висновку про етіологію процесу або про диференційно-діагностичні міркування. Часом цілком доречні і обгрунтованими є пропозиції, що відносяться до подальшої експертної тактики, наприклад, рекомендація провести ще такі додаткові дослідження, необхідні для остаточного вирішення діагностичної задачі.
     Опис тіньової картини не повинен бути надмірний докладною, громіздкою, ускладненою зайвими деталями. Доцільно починати виклад з головного, основного, тобто діагностично найважливішого, а потім вже на другому плані давати другорядні рентгенологічні симптоми. Разом з тим не слід впадати і в протилежну крайність і висловлювати симптоматологію дуже стисло, схемно. Грубі зміни на рентгенограмі виявить, звичайно, і лікар, що не пройшов спеціальної підготовки і навіть рентгенолаборант. Задача фахівця лікаря-рентгенолога полягає в тому, щоб звернути увагу експерта на тонку скіалогічну  симптоматику. У всьому цьому потрібен такт, дотримання міри, відмова від шаблона. Протоколи пишуться більш розгорненими, ніж в умовах амбулаторної роботи.
     Така постановка справи вимагає високої кваліфікації від сучасного рентгенолога. Тому рентгенолог повинен бути настільки компетентним, щоб його висновок був авторитетним для експерта. Врешті-решт, фактично діагноз захворювання ставить не той, хто по своїй спеціальності, за посадою або по положенню зобов'язаний це зробити, а той, хто це уміє.
     Висновок жодним чином не повинен бути знеособлений. Запис в протоколі дослідження повинен бути даний завжди і незмінно за підписом рентгенолога, що проводив дослідження, бо протокол рентгенологічного дослідження, що не скріплений підписом, безвідповідальний, тим часом відповідальність рентгенолога за висновок вельми велика. Від висновку рентгенолога залежать заходи експертного характеру, що далеко йдуть. Видача рентгенограми без висновку, негідна рентгенолога, оскільки вона знижує його роль як лікаря і кінець кінцем дискредитує його, вона шкодить потерпілому і всій справі високоякісного судово-медичного обстеження населення. З цієї ж причини така рентгенограма сама по собі позбавлена і судового значення, оскільки для експертизи має значення не стільки знімок, скільки висновок фахівця. Рентгенограма ніколи не помиляється, тому що це мертвий продукт техніки, рентгенолог же може помилятися, і цих помилок буде тим менше ніж більше досвід, знання рентгенолога і чим більше було розвинуто в ньому відчуття відповідальності.

Комментарии:
- Система коментариев HyperComments - Система коментариев сайта
1
02.12.2009
Василь
   Дуже гарно написано!
22.02.2010
Helenmar
Helenmar@yandex.ru
   Интересная работа. Трудно спорить с тем, в чем уверен сам."Знімки - це тільки засіб, діагноз - це мета." - согласна на 100%. "…рентгенолог повинен бути настільки компетентним, щоб його висновок був авторитетним для експерта. Врешті-решт, фактично діагноз захворювання ставить не той, хто по своїй спеціальності, за посадою або по положенню зобов'язаний це зробити, а той, хто це уміє." -Да, но все-таки лучше, когда сапоги шьет сапожник, а пироги печет пирожник. Наша задача направить клинициста, помочь ему по-максимуму в решении основной задачи - постановки диагноза. "…Для такої побудови діагнозу на достовірних морфологічних і фізіологічних передумовах потрібне перш за все грунтовне знайомство з даними патологічної анатомії, гістології і фізіології, а також великий особистий досвід в умінні угледіти без фантазії ці об'єктивні зміни в самій кістці або в суглобі на підставі їх тіньового зображення."- Думаю, что нельзя отходить от того, что мы пишем не диагноз, а заключение. Даже при практически 100% (я говорю чаще 99,9%)уверенности в сути патологического процесса необходима верификация предполагаемой патологии, а это - не наша прерогатива. А хороший рентгенолог дорогого стоит - этого еще никто не оспорил.
29.10.2011
іннуська
dinyssya1@mail.ru
   дуже цікава робота
Для авто перевода выбырите язык и нажмите:
ВХІД


Запам`ятати
Not a member?
Register now!!
ТОП-10 статтей:


1 - Рентгенологическая оценка изменений легочного рисунка в норме и при патологи


2 - Визуальная диагностика заболеваний пищевода у собак и кошек (часть1)


3 - Диагностика заболеваний пищевода (общие положения)


4 - Визуальная диагностика отдельных заболеваний пищевода


5 - Діагностика новоутворень


6 - Слизистая киста желчного пузыря (мукоцеле) у собак


7 - Пошкодження ключиці


8 - Рентгенологическая оценка изменений легочного рисунка в норме и при патологи(Окончание)


9 - Формування зображення


10 - Переломи кісток стопи (1)
 

© 2008-2018 Радиологический Портал

mail to admin
При використанні представлених матеріалів
посилання та вказання автора обов`язкове
     Сторінка згенерована за 0.062 с.
Page copy protected against web site content infringement by Copyscape